Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 5

1

Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.

2

Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan.

3

Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.

4

Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija.

5

Kështu Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq.

6

Sethi jetoi njëqind e pesë vjet dhe i lindi Enoshi.

7

Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.

8

Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq.

9

Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i lindi Kenani.

10

Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi tetëqind e pesëmbëdhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.

11

Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë vjet; pastaj vdiq.

12

Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.

13

Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij e bija të tjerë.

14

Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj vdiq.

15

Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi.

16

Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.

17

Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.

18

Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.

19

Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë.

20

Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj vdiq.

21

Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Methuselahu.

22

Mbas lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë.

23

Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet.

24

Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.

25

Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi Lameku.

26

Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindën bij e bija.

27

Kështu Metuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq.

28

Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;

29

dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar".

30

Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi pesëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë.

31

Kështu Lameku jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq.

32

Noeut, në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884