A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 29

1
Pastaj Jakobi u nis dhe shkoi në vendin e lindorëve.
2
Shikoi dhe pa një pus në një arë, dhe aty pranë tri kope dhensh të mbledhura tok, sepse ai pus shërbente për t'u dhënë ujë kopeve të dhenve; dhe rrasa mbi grykën e pusit ishte e madhe.
3
Aty mblidheshin zakonisht tërë kopetë; atëherë çobanët e hiqnin rrasën nga gryka e pusit dhe u jepnin ujë dhenve; pastaj e vinin përsëri rrasën në vendin e saj, në grykën e pusit.
4
Dhe Jakobi u tha atyre: "Vëllezër të mi, nga jeni?" Ata u përgjigjën: "Jemi nga Harani".
5
Atëherë ai u tha atyre: "E njihni ju Labanon, birin e Nahorit?". Ata u përgjigjën: "E njohim".
6
Ai u tha atyre: "A është mirë ai?". Ata u përgjigjën: "Éshtë mirë; dhe ja bija e tij Rakela, e cila po vjen me delet".
7
Ai tha: "Ja, është ende ditë për diell dhe nuk ka ardhur koha për të mbledhur bagëtinë; jepuni ujë deleve dhe pastaj i çoni të kullosin"
8
Por ata u përgjigjën: "Nuk mundemi deri sa të gjitha kopetë të mblidhen, e të kemi hequr rrasën nga gryka e pusit; atëherë do t'u japim ujë deleve".
9
Ai po vazhdonte të fliste me ta kur arriti Rakela me delet e të atit, sepse ajo ishte një bareshë.
10
Kur Jakobi pa Rakelën, bijën e Labanos, vëllai i nënës së tij, dhe delet e Labanos, vëlla i nënës së tij, ai u afrua, e hoqi rrasën nga gryka e pusit, dhe i dha ujë kopesë së Labanos, vëllait të nënës së tij.
11
Atëherë Jakobi puthi Rakelën, ngriti zërin dhe qau.
12
Pastaj Jakobi e njoftoi Rakelën se ishte i një gjaku me të atin dhe ishte bir i Rebekës. Dhe ajo vrapoi t'ia tregonte të atit.
13
Sapo Labano dëgjoi lajmet e Jakobit, birit të motrës së tij, vrapoi drejt tij, e përqafoi, e puthi dhe e çoi në shtëpinë e tij. Dhe Jakobi i tregoi Labanos tërë ato gjëra.
14
Atëherë Labano i tha: "Ti je me të vërtetë nga mishi dhe gjaku im!". Dhe ai qëndroi një muaj me të.
15
Pastaj Labano i tha Jakobit: "Pse je fisi im duhet të më shërbesh pa marrë asgjë? Më thuaj sa duhet të jetë paga jote".
16
Tani Labano kishte dy bija: e madhja quhej Lea dhe e vogla Rakela.
17
Lea kishte sy të perënduar, por Rakela ishte e hijshme dhe e pashme.
18
Prandaj Jakobi e donte Rakelën dhe i tha Labanos: "Unë do të të shërbej shtatë vjet për Rakelën, bijën tënde më të vogël".
19
Labano iu përgjigj: "Më mirë të ta jap ty se sa një njeriu tjetër; rri me mua".
20
Kështu Jakobi shërbeu shtatë vjet për Rakelën; dhe iu dukën pak ditë sepse e dashuronte.
21
Pastaj Jakobi i tha Labanos: "Më jep gruan time, sepse afati u mbush dhe lejo që të bashkohem me të".
22
Atëherë Labano mblodhi tërë burrat e vendit dhe shtroi një banket.
23
Por, kur ra mbrëmja, ai mori bijën e tij Lea dhe e çoi te Jakobi, që hyri te ajo.
24
Përveç kësaj Labano i dha shërbyesen e tij Zilpah si shërbyese të Leas, bijës së tij.
25
Të nesërmen në mëngjes, ai pa se ishte Lea. Atëherë Jakobi i tha Labanos: "Çfarë më bëre? A nuk të kam shërbyer për Rakelën? Pse më mashtrove?".
26
Labano u përgjegj: "Nuk është zakon të veprohet kështu në vendin tonë, nuk mund të japësh më të voglën para më të madhes.
27
Mbaro javën e kësaj dhe do të japim edhe tjetrën, për shërbimin që do të më bësh për shtatë vjet të tjera".
28
Atëherë Jakobi bëri si i thanë dhe mbaroi javën e Leas; pastaj Labano i dha për grua bijën e tij Rakela.
29
Përveç kësaj Labano i dha shërbyesen e tij Bilhah si shërbyese Rakelës, bijës së tij.
30
Dhe Jakobi hyri gjithashtu te Rakela dhe e dashuroi atë më tepër se Lean; dhe shërbeu shtatë vjet të tjera te Labano.
31
Zoti, duke parë që për Lean nuk kishte dashuri, ia çeli barkun asaj, ndërsa Rakela ishte shterpë.
32
Kështu Lea u ngjiz dhe lindi një djalë që e quajti Ruben, sepse tha: "Zoti e pa trishtimin tim; prandaj tani burri im do të më dojë".
33
Pastaj u ngjiz përsëri dhe lindi një djalë dhe ajo tha: "Zoti e pa se nuk kisha dashuri, prandaj më dha edhe këtë bir". Dhe e quajti Simeon.
34
Ajo u ngjiz përsëri dhe lindi një djalë, dhe tha: "Kësaj radhe burri im do të më dojë, sepse i kam lindur tre bij". Prandaj u quajt Levi.
35
Ajo u ngjiz përsëri dhe lindi djalë dhe tha: "Këtë radhë do të kremtoj Zotin". Prandaj e quajti Juda. Pastaj nuk pati më fëmijë.
Gjenezë 29:1
Gjenezë 29:2
Gjenezë 29:3
Gjenezë 29:4
Gjenezë 29:5
Gjenezë 29:6
Gjenezë 29:7
Gjenezë 29:8
Gjenezë 29:9
Gjenezë 29:10
Gjenezë 29:11
Gjenezë 29:12
Gjenezë 29:13
Gjenezë 29:14
Gjenezë 29:15
Gjenezë 29:16
Gjenezë 29:17
Gjenezë 29:18
Gjenezë 29:19
Gjenezë 29:20
Gjenezë 29:21
Gjenezë 29:22
Gjenezë 29:23
Gjenezë 29:24
Gjenezë 29:25
Gjenezë 29:26
Gjenezë 29:27
Gjenezë 29:28
Gjenezë 29:29
Gjenezë 29:30
Gjenezë 29:31
Gjenezë 29:32
Gjenezë 29:33
Gjenezë 29:34
Gjenezë 29:35
Gjenezë 1 / Gên 1
Gjenezë 2 / Gên 2
Gjenezë 3 / Gên 3
Gjenezë 4 / Gên 4
Gjenezë 5 / Gên 5
Gjenezë 6 / Gên 6
Gjenezë 7 / Gên 7
Gjenezë 8 / Gên 8
Gjenezë 9 / Gên 9
Gjenezë 10 / Gên 10
Gjenezë 11 / Gên 11
Gjenezë 12 / Gên 12
Gjenezë 13 / Gên 13
Gjenezë 14 / Gên 14
Gjenezë 15 / Gên 15
Gjenezë 16 / Gên 16
Gjenezë 17 / Gên 17
Gjenezë 18 / Gên 18
Gjenezë 19 / Gên 19
Gjenezë 20 / Gên 20
Gjenezë 21 / Gên 21
Gjenezë 22 / Gên 22
Gjenezë 23 / Gên 23
Gjenezë 24 / Gên 24
Gjenezë 25 / Gên 25
Gjenezë 26 / Gên 26
Gjenezë 27 / Gên 27
Gjenezë 28 / Gên 28
Gjenezë 29 / Gên 29
Gjenezë 30 / Gên 30
Gjenezë 31 / Gên 31
Gjenezë 32 / Gên 32
Gjenezë 33 / Gên 33
Gjenezë 34 / Gên 34
Gjenezë 35 / Gên 35
Gjenezë 36 / Gên 36
Gjenezë 37 / Gên 37
Gjenezë 38 / Gên 38
Gjenezë 39 / Gên 39
Gjenezë 40 / Gên 40
Gjenezë 41 / Gên 41
Gjenezë 42 / Gên 42
Gjenezë 43 / Gên 43
Gjenezë 44 / Gên 44
Gjenezë 45 / Gên 45
Gjenezë 46 / Gên 46
Gjenezë 47 / Gên 47
Gjenezë 48 / Gên 48
Gjenezë 49 / Gên 49
Gjenezë 50 / Gên 50