English
A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 11

1
Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë.
2
Dhe ndodhi që, ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje.
3
Dhe i thanë njëri tjetrit: "O burra, të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr!". Dhe përdorën tulla në vend të gurëve dhe bitum në vend të llaçit.
4
Dhe thanë: "O burra, të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kullë maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut".
5
Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar.
6
Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë.
7
O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit".
8
Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuari qytetin.
9
Prandaj këtij vendi iu dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau mbi tërë faqen e dheut.
10
Këta janë pasardhësit e Semit. Në moshën njëqind vjeç Semit i lindi Arpakshadi, pikërisht dy vjet pas përmbytjes.
11
Mbas lindjes të Arpakshadit, Semi jetoi pesëqind vjet dhe i lindën bij dhe bija.
12
Arpakshadi jetoi tridhjetë e pesë vjet dhe i lindi Shelahu.
13
Mbas lindjes së Shelahut, Arpakshadi jetoi katërqind e tre vjet dhe i lindën bij dhe bija.
14
Shelahu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Eberi.
15
Mbas lindjes së Eberit, Shelahu jetoi katërqind e tre vjet dhe i lindën bij dhe bija.
16
Eberi jetoi tridhjetë e katër vjet dhe lindi Pelegu.
17
Mbas lindjes së Pelegut, Eberi jetoi katërqind e tridhjetë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
18
Pelegu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Reu.
19
Mbas lindjes të Reut, Pelegu jetoi dyqind e nëntë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
20
Reu jetoi tridhjetë e dy vjet dhe i lindi Serugu.
21
Mbas lindjes të Serugut, Reu jetoi dyqind e shtatë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
22
Serugu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Nahori;
23
mbas lindjes së Nahorit, Serugu jetoi dyqind vjet dhe i lindën bij dhe bija.
24
Nahori jetoi njëzet e nëntë vjet dhe i lindi Terahu;
25
mbas lindjes së Terahut, Nahori jetoi njëqind e nëntëmbëdhjetë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
26
Terahu jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Abrami, Nahori dhe Harani.
27
Këta janë pasardhësit e Terahut. Terahut i lindi Abrami, Nahori dhe Harani; dhe Haranit i lindi Loti.
28
Harani vdiq në prani të Terahut, babait të tij, në vendlindjen e tij, në Ur të Kaldeasve.
29
Dhe Abrami dhe Nahori morën gra: emri i gruas së Abramit ishte Saraj dhe emri i gruas së Nahorit ishte Milkah, e bija e Haranit, i ati i Milkahut dhe i ati i Iskahut.
30
Por Saraj ishte shterpë, nuk kishte fëmijë.
31
Pastaj Terahu mori të birin Abram dhe Lotin, të birin e Haranit, domethënë djali i të birit, dhe Sarajn nusen e tij, gruaja e djalit të tij Abram, dhe dolën bashkë nga Ur i Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kanaanëve; por kur arritën në Haran, ata u vendosën aty.
32
Terahu jetoi dyqind e pesë vjet, pastaj Terahu vdiq në Haran.
Gjenezë 11:1
Gjenezë 11:2
Gjenezë 11:3
Gjenezë 11:4
Gjenezë 11:5
Gjenezë 11:6
Gjenezë 11:7
Gjenezë 11:8
Gjenezë 11:9
Gjenezë 11:10
Gjenezë 11:11
Gjenezë 11:12
Gjenezë 11:13
Gjenezë 11:14
Gjenezë 11:15
Gjenezë 11:16
Gjenezë 11:17
Gjenezë 11:18
Gjenezë 11:19
Gjenezë 11:20
Gjenezë 11:21
Gjenezë 11:22
Gjenezë 11:23
Gjenezë 11:24
Gjenezë 11:25
Gjenezë 11:26
Gjenezë 11:27
Gjenezë 11:28
Gjenezë 11:29
Gjenezë 11:30
Gjenezë 11:31
Gjenezë 11:32
Gjenezë 1 / Gje 1
Gjenezë 2 / Gje 2
Gjenezë 3 / Gje 3
Gjenezë 4 / Gje 4
Gjenezë 5 / Gje 5
Gjenezë 6 / Gje 6
Gjenezë 7 / Gje 7
Gjenezë 8 / Gje 8
Gjenezë 9 / Gje 9
Gjenezë 10 / Gje 10
Gjenezë 11 / Gje 11
Gjenezë 12 / Gje 12
Gjenezë 13 / Gje 13
Gjenezë 14 / Gje 14
Gjenezë 15 / Gje 15
Gjenezë 16 / Gje 16
Gjenezë 17 / Gje 17
Gjenezë 18 / Gje 18
Gjenezë 19 / Gje 19
Gjenezë 20 / Gje 20
Gjenezë 21 / Gje 21
Gjenezë 22 / Gje 22
Gjenezë 23 / Gje 23
Gjenezë 24 / Gje 24
Gjenezë 25 / Gje 25
Gjenezë 26 / Gje 26
Gjenezë 27 / Gje 27
Gjenezë 28 / Gje 28
Gjenezë 29 / Gje 29
Gjenezë 30 / Gje 30
Gjenezë 31 / Gje 31
Gjenezë 32 / Gje 32
Gjenezë 33 / Gje 33
Gjenezë 34 / Gje 34
Gjenezë 35 / Gje 35
Gjenezë 36 / Gje 36
Gjenezë 37 / Gje 37
Gjenezë 38 / Gje 38
Gjenezë 39 / Gje 39
Gjenezë 40 / Gje 40
Gjenezë 41 / Gje 41
Gjenezë 42 / Gje 42
Gjenezë 43 / Gje 43
Gjenezë 44 / Gje 44
Gjenezë 45 / Gje 45
Gjenezë 46 / Gje 46
Gjenezë 47 / Gje 47
Gjenezë 48 / Gje 48
Gjenezë 49 / Gje 49
Gjenezë 50 / Gje 50