A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 11
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.
2
Toka ishte pa trajtë, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës; dhe Fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujërave.
3
Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita!". Dhe drita u bë.
4
Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë; dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira.
5
Dhe Perëndia e quajti dritën "ditë" dhe errësirën "natë". Kështu erdhi mbrëmja e pastaj erdhi mëngjesi: dita e parë.
6
Pastaj Perëndia tha: "Le të jetë një kupë qiellore mes ujërave, që t'i ndajë ujërat nga ujërat".
7
Dhe Perëndia krijoi kupën qiellore dhe ndau ujërat që ishin poshtë saj nga ujërat që ishin sipër saj. Dhe kështu u bë.
8
Dhe Perëndia e quajti kupën qiellore "qiell". Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi: dita e dytë.
9
Pastaj Perëndia tha: "Ujërat që janë nën qiellin të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet tera". Dhe kështu u bë.
10
Dhe Perëndia e quajti terën "tokë" dhe grumbullimin e ujërave "detë". Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë.
11
Pastaj Perëndia tha: "Të mbijë toka gjelbërimin, barërat të nxjerrin farë dhe drurët frutore të japin në tokë një frut që të përmbajë farën e tij, secili simbas llojit të tij". Dhe kështu u bë.
12
Dhe toka prodhoi gjelbërim, barëra që e bënin farën simbas llojit të tyre dhe drurë që mbanin fruta me farën e tyre brenda, secili simbas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë.
13
Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi; dita e tretë.
14
Pastaj Perëndia tha: "Të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata; dhe të shërbejnë si shenja, për të dalluar stinët, ditët dhe vitet;
15
dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën". Dhe kështu u bë.
16
Perëndia krijoi pastaj dy ndriçues të mëdhenj: ndriçuesin e madhë për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës; ai krijoi gjithashtu yjet.
17
Dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën,
18
për të qeverisur ditën dhe natën dhe për ta ndarë dritën nga errësira. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë.
19
Kështu erdhi mbrëmja dhe erdhi mëngjesi: dita e katërt.
20
Pastaj Perëndia tha: "Të mbushen ujërat nga një numër i madh qeniesh të gjalla dhe të fluturojnë zogjtë lart mbi tokë nëpër hapësirën e madhe të kupës qiellore".
21
Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe të gjitha gjallesat që lëvizin dhe që mbushin ujërat, secili simbas llojit të vet, e çdo shpend fluturues simbas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë.
22
Dhe Perëndia i bekoi duke thënë: "Të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujërat e deteve, e zogjtë të shumëzohen mbi tokë".
23
Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj mëngjesi: dita e pestë.
24
Pastaj Perëndia tha: "Të prodhojë toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre: kafshë, rrëshqanorë dhe bisha të tokës, simbas llojit të tyre". Dhe kështu u bë.
25
Dhe Perëndia bëri egërsirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët simbas llojit të tyre dhe të gjithë rrëshqanorët e tokës simbas llojit të tyre. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë.
26
Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që zvarriten mbi dhe".
27
Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.
28
Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë".
29
Dhe Perëndia tha: "Ja unë po ju jap çdo bar që lëshon farë mbi sipërfaqen e mbarë tokës dhe çdo pemë të ketë fruta që përmbajnë farë; kjo do t'ju shërbejë si ushqim.
30
Dhe çdo kafshe të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim". Dhe kështu u bë.
31
Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë.Gjenezë 1:1

Gjenezë 1:2

Gjenezë 1:3

Gjenezë 1:4

Gjenezë 1:5

Gjenezë 1:6

Gjenezë 1:7

Gjenezë 1:8

Gjenezë 1:9

Gjenezë 1:10

Gjenezë 1:11

Gjenezë 1:12

Gjenezë 1:13

Gjenezë 1:14

Gjenezë 1:15

Gjenezë 1:16

Gjenezë 1:17

Gjenezë 1:18

Gjenezë 1:19

Gjenezë 1:20

Gjenezë 1:21

Gjenezë 1:22

Gjenezë 1:23

Gjenezë 1:24

Gjenezë 1:25

Gjenezë 1:26

Gjenezë 1:27

Gjenezë 1:28

Gjenezë 1:29

Gjenezë 1:30

Gjenezë 1:31Gjenezë 1 / Gje 1

Gjenezë 2 / Gje 2

Gjenezë 3 / Gje 3

Gjenezë 4 / Gje 4

Gjenezë 5 / Gje 5

Gjenezë 6 / Gje 6

Gjenezë 7 / Gje 7

Gjenezë 8 / Gje 8

Gjenezë 9 / Gje 9

Gjenezë 10 / Gje 10

Gjenezë 11 / Gje 11

Gjenezë 12 / Gje 12

Gjenezë 13 / Gje 13

Gjenezë 14 / Gje 14

Gjenezë 15 / Gje 15

Gjenezë 16 / Gje 16

Gjenezë 17 / Gje 17

Gjenezë 18 / Gje 18

Gjenezë 19 / Gje 19

Gjenezë 20 / Gje 20

Gjenezë 21 / Gje 21

Gjenezë 22 / Gje 22

Gjenezë 23 / Gje 23

Gjenezë 24 / Gje 24

Gjenezë 25 / Gje 25

Gjenezë 26 / Gje 26

Gjenezë 27 / Gje 27

Gjenezë 28 / Gje 28

Gjenezë 29 / Gje 29

Gjenezë 30 / Gje 30

Gjenezë 31 / Gje 31

Gjenezë 32 / Gje 32

Gjenezë 33 / Gje 33

Gjenezë 34 / Gje 34

Gjenezë 35 / Gje 35

Gjenezë 36 / Gje 36

Gjenezë 37 / Gje 37

Gjenezë 38 / Gje 38

Gjenezë 39 / Gje 39

Gjenezë 40 / Gje 40

Gjenezë 41 / Gje 41

Gjenezë 42 / Gje 42

Gjenezë 43 / Gje 43

Gjenezë 44 / Gje 44

Gjenezë 45 / Gje 45

Gjenezë 46 / Gje 46

Gjenezë 47 / Gje 47

Gjenezë 48 / Gje 48

Gjenezë 49 / Gje 49

Gjenezë 50 / Gje 50