A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible

Openbaring 91
Morongwa wa bohlano a letša phalafala ya gagwe. Ka bona naledi e wetšego lefaseng e etšwa legodimong gomme ya newa senotlelo sa sekoti.
2
Ya bula sekoti, muši wa rotoga o etšwa sekoting o etša muši wa sebešo se segolo, ke moka letšatši gotee le moya tša swifatšwa ke muši wa sekoti.
3
Ditšie tša tšwa mušing tša tla lefaseng; tša newa matla, e lego matla a swanago le ao diphepheng tša lefase di nago le ona.
4
Tša botšwa gore di se ke tša senya dimela tša lefase goba dimela le ge e le dife tše tala tša lefase goba dihlare, eupša di gobatše feela batho bao ba se nago leswao la Modimo diphatleng tša bona.
5
Ditšie tša se ke tša dumelelwa gore di ba bolaye, eupša tša dumelelwa gore di ba hlokofatše ka dikgwedi tše hlano, gomme go hlokofatšwa ga bona go be go etša go hlokofatšwa ke phepheng ge e loma motho.
6
Mehleng yeo batho ba tla nyaka lehu, eupša ba ka se le hwetše, le gona ba tla duma go hwa, eupša lehu le tla ba tšhabela.
7
Sebopego sa ditšie se be se swana le sa dipere tše di lokišeditšwego ntwa; dihlogong tša tšona go be go na le tšeo di bonagalago eka ke mefapahlogo e swanago le gauta gomme difahlego tša tšona di be di etša difahlego tša batho,
8
eupša di be di na le moriri wo o swanago le moriri wa basadi. Meno a tšona a be a swana le a ditau;
9
di be di na le diphemelasefega tše di swanago le diphemelasefega tša tšhipi. Modumo wa maphego a tšona o be o etša modumo wa dikoloi tše di gogwago ke dipere tše di kitimelago ntweng.
10
Le gona di na le mesela le mabolela go swana le diphepheng; matla a tšona a go gobatša batho dikgwedi tše hlano a meseleng ya tšona.
11
Di na le kgoši e di bušago, e lego morongwa wa sekoti. Leina la yona ka Seheberu ke Abadoni, eupša ka Segerika leina la yona ke Apolione.
12
Madimabe a pele a fetile. Bonang! Madimabe a mangwe a mabedi a tla ka morago ga dilo tše.
13
Morongwa wa botshelela a letša phalafala ya gagwe. Ka kwa lentšu le lengwe le etšwa dinakeng tša aletare ya gauta yeo e lego pele ga Modimo
14
le re go morongwa wa botshelela yo a nago le phalafala: “Hunolla barongwa ba bane bao ba tlemilwego nokeng e kgolo ya Eforate.”
15
Ke moka barongwa ba bane ba hunollwa, bona bao ba bego ba lokišeleditšwe iri le letšatši le kgwedi le ngwaga, gore ba bolaye karolo ya boraro ya batho.
16
Palo ya madira a banamedi ba dipere e be e le dikete tše masomepedi (20 000) ge di balwa ga dikete tše lesome (10 000). Ka kwa palo yeo ya ona.
17
Mokgwa woo ka wona ke bonego dipere ponong gotee le bao ba di nametšego šo: Di be di na le diphemelasefega tša bohwibidu bja mollo le botala bja semela seo se bitšwago haisinte le boserolane bja sebabole; dihlogo tša dipere di be di swana le dihlogo tša ditau gomme melomong ya tšona go etšwa mollo le muši le sebabole.
18
Karolo ya boraro ya batho e ile ya bolawa ka dikotlo tše tše tharo, e lego mollo le muši le sebabole tše di bego di etšwa melomong ya tšona.
19
Gobane matla a dipere a melomong ya tšona le meseleng ya tšona; gobane mesela ya tšona e swana le dinoga e bile e na le dihlogo gomme di gobatša ka yona.
20
Eupša batho ba ba šetšego bao ba sa bolawago ke dikotlo tše ga se ba ka ba itshola medirong ya diatla tša bona; ga se ba ka ba tlogela go rapela batemona le medingwana ya gauta, ya silifera, ya koporo, ya leswika le ya kota, yeo e sa kgonego go bona le ge e le go kwa goba go sepela.
21
Ga se ba ka ba itshola ka baka la dipolao tša bona le ge e le ditiro tša bona tša go dirišana le meoya e mebe goba bootswa bja bona goba bohodu bja bona.Openbaring 9:1

Openbaring 9:2

Openbaring 9:3

Openbaring 9:4

Openbaring 9:5

Openbaring 9:6

Openbaring 9:7

Openbaring 9:8

Openbaring 9:9

Openbaring 9:10

Openbaring 9:11

Openbaring 9:12

Openbaring 9:13

Openbaring 9:14

Openbaring 9:15

Openbaring 9:16

Openbaring 9:17

Openbaring 9:18

Openbaring 9:19

Openbaring 9:20

Openbaring 9:21Openbaring 1 / Ope 1

Openbaring 2 / Ope 2

Openbaring 3 / Ope 3

Openbaring 4 / Ope 4

Openbaring 5 / Ope 5

Openbaring 6 / Ope 6

Openbaring 7 / Ope 7

Openbaring 8 / Ope 8

Openbaring 9 / Ope 9

Openbaring 10 / Ope 10

Openbaring 11 / Ope 11

Openbaring 12 / Ope 12

Openbaring 13 / Ope 13

Openbaring 14 / Ope 14

Openbaring 15 / Ope 15

Openbaring 16 / Ope 16

Openbaring 17 / Ope 17

Openbaring 18 / Ope 18

Openbaring 19 / Ope 19

Openbaring 20 / Ope 20

Openbaring 21 / Ope 21

Openbaring 22 / Ope 22