A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Openbaring 41
Nhierdie dinge het ek gesien kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat nhierdie dinge moet gebeur.
2
En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en Een sit op die troon.
3
En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag.
4
En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.
5
En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;
6
en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.
7
En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg.
8
En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!
9
En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,
10
val die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê:
11
U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.Openbaring 4:1

Openbaring 4:2

Openbaring 4:3

Openbaring 4:4

Openbaring 4:5

Openbaring 4:6

Openbaring 4:7

Openbaring 4:8

Openbaring 4:9

Openbaring 4:10

Openbaring 4:11Openbaring 1 / Ope 1

Openbaring 2 / Ope 2

Openbaring 3 / Ope 3

Openbaring 4 / Ope 4

Openbaring 5 / Ope 5

Openbaring 6 / Ope 6

Openbaring 7 / Ope 7

Openbaring 8 / Ope 8

Openbaring 9 / Ope 9

Openbaring 10 / Ope 10

Openbaring 11 / Ope 11

Openbaring 12 / Ope 12

Openbaring 13 / Ope 13

Openbaring 14 / Ope 14

Openbaring 15 / Ope 15

Openbaring 16 / Ope 16

Openbaring 17 / Ope 17

Openbaring 18 / Ope 18

Openbaring 19 / Ope 19

Openbaring 20 / Ope 20

Openbaring 21 / Ope 21

Openbaring 22 / Ope 22