A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 81
Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met 'n eed beloof het.
2
En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
3
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.
4
Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie.
5
Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig,
6
en hou die gebooie van die HERE jou God om in sy weë te wandel en Hom te vrees.
7
Want die HERE jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom;
8
'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; 'n land van olieryke olyfbome en heuning;
9
'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; 'n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap;
10
en jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het.
11
Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie;
12
sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon,
13
en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het, vermeerder --
14
en jou hart hom dan verhef, dat jy die HERE jou God vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het;
15
wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene en 'n dorsland sonder water; wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het;
16
wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen --
17
en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe.
18
Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is.
19
Maar as jy nogtans die HERE jou God vergeet en agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom;
20
soos die nasies wat die HERE voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die HeRE julle God nie geluister het nie.Deuteronomium 8:1

Deuteronomium 8:2

Deuteronomium 8:3

Deuteronomium 8:4

Deuteronomium 8:5

Deuteronomium 8:6

Deuteronomium 8:7

Deuteronomium 8:8

Deuteronomium 8:9

Deuteronomium 8:10

Deuteronomium 8:11

Deuteronomium 8:12

Deuteronomium 8:13

Deuteronomium 8:14

Deuteronomium 8:15

Deuteronomium 8:16

Deuteronomium 8:17

Deuteronomium 8:18

Deuteronomium 8:19

Deuteronomium 8:20Deuteronomium 1 / Deu 1

Deuteronomium 2 / Deu 2

Deuteronomium 3 / Deu 3

Deuteronomium 4 / Deu 4

Deuteronomium 5 / Deu 5

Deuteronomium 6 / Deu 6

Deuteronomium 7 / Deu 7

Deuteronomium 8 / Deu 8

Deuteronomium 9 / Deu 9

Deuteronomium 10 / Deu 10

Deuteronomium 11 / Deu 11

Deuteronomium 12 / Deu 12

Deuteronomium 13 / Deu 13

Deuteronomium 14 / Deu 14

Deuteronomium 15 / Deu 15

Deuteronomium 16 / Deu 16

Deuteronomium 17 / Deu 17

Deuteronomium 18 / Deu 18

Deuteronomium 19 / Deu 19

Deuteronomium 20 / Deu 20

Deuteronomium 21 / Deu 21

Deuteronomium 22 / Deu 22

Deuteronomium 23 / Deu 23

Deuteronomium 24 / Deu 24

Deuteronomium 25 / Deu 25

Deuteronomium 26 / Deu 26

Deuteronomium 27 / Deu 27

Deuteronomium 28 / Deu 28

Deuteronomium 29 / Deu 29

Deuteronomium 30 / Deu 30

Deuteronomium 31 / Deu 31

Deuteronomium 32 / Deu 32

Deuteronomium 33 / Deu 33

Deuteronomium 34 / Deu 34