A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 171
Daarna het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf, van al hulle owerstes volgens hulle stamme, twaalf stawe; elkeen se naam moet jy skrywe op sy staf.
3
En A„ron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi; want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof.
4
En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die Getuienis waar Ek met julle saamkom.
5
En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei; en Ek sal die murmureringe van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer, stilmaak teenoor My.
6
Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek; en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee, vir elke owerste een volgens hulle stamme, twaalf stawe. A„ron se staf was ook onder hulle stawe.
7
En Moses het die stawe voor die aangesig van die HERE in die tent van die Getuienis neergesit.
8
En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van A„ron, vir die huis van Levi, gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word!
9
Toe bring Moses al die stawe wat voor die aangesig van die HERE was, na al die kinders van Israel toe uit; en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem.
10
Daarop het die HERE vir Moses gesê: Bring die staf van A„ron terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die wederstrewiges, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie.
11
En Moses het dit gedoen; soos die HERE hom beveel het, so het hy gedoen.
12
Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê: Kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan!
13
Elkeen wat enigsins nader kom na die tabernakel van die HERE, sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe?Getalle 17:1

Getalle 17:2

Getalle 17:3

Getalle 17:4

Getalle 17:5

Getalle 17:6

Getalle 17:7

Getalle 17:8

Getalle 17:9

Getalle 17:10

Getalle 17:11

Getalle 17:12

Getalle 17:13Getalle 1 / Get 1

Getalle 2 / Get 2

Getalle 3 / Get 3

Getalle 4 / Get 4

Getalle 5 / Get 5

Getalle 6 / Get 6

Getalle 7 / Get 7

Getalle 8 / Get 8

Getalle 9 / Get 9

Getalle 10 / Get 10

Getalle 11 / Get 11

Getalle 12 / Get 12

Getalle 13 / Get 13

Getalle 14 / Get 14

Getalle 15 / Get 15

Getalle 16 / Get 16

Getalle 17 / Get 17

Getalle 18 / Get 18

Getalle 19 / Get 19

Getalle 20 / Get 20

Getalle 21 / Get 21

Getalle 22 / Get 22

Getalle 23 / Get 23

Getalle 24 / Get 24

Getalle 25 / Get 25

Getalle 26 / Get 26

Getalle 27 / Get 27

Getalle 28 / Get 28

Getalle 29 / Get 29

Getalle 30 / Get 30

Getalle 31 / Get 31

Getalle 32 / Get 32

Getalle 33 / Get 33

Getalle 34 / Get 34

Getalle 35 / Get 35

Getalle 36 / Get 36