A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 121
En Mirjam en A„ron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het 'n Kusitiese vrou geneem.
2
En hulle het gesê: Het die HERE dan maar alleen met Moses gespreek? Het Hy nie ook met ons gespreek nie? En die HERE het dit gehoor.
3
Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem.
4
Toe het die HERE dadelik met Moses en A„ron en Mirjam gespreek: Julle drie, kom uit na die tent van samekoms! En hulle drie het uitgekom.
5
En die HERE het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het Hy A„ron en Mirjam geroep, en hulle twee het uitgekom.
6
Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur 'n gesig My aan hom bekend maak, deur 'n droom sal Ek met hom spreek.
7
So is dit nie met my kneg Moses nie: in my hele huis is hy getrou.
8
Mond tot mond spreek Ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie; en hy sien die verskyning van die HERE. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses, te spreek nie?
9
En die toorn van die HERE het teen hulle ontvlam, en Hy het weggegaan.
10
En toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Mirjam melaats, soos sneeu. En A„ron het Mirjam aangekyk en -- sy was melaats!
11
Daarop sê A„ron vir Moses: Ag, my heer, lê tog nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie.
12
Laat sy tog nie wees soos 'n dooie van wie se vleis, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is nie.
13
En Moses het die HERE aangeroep en gesê: o God, maak haar tog gesond!
14
Toe sê die HERE vir Moses: As haar vader net maar in haar gesig gespuug het, sou sy nie sewe dae lank beskaamd wees nie? Laat sy sewe dae lank buitekant die laer opgesluit wees, en daarna mag sy opgeneem word.
15
En hulle het Mirjam sewe dae lank buitekant die laer opgesluit; en die volk het nie weggetrek voordat Mirjam opgeneem was nie.
16
Maar daarna het die volk van H serot af weggetrek en in die woestyn Paran laer opgeslaan.Getalle 12:1

Getalle 12:2

Getalle 12:3

Getalle 12:4

Getalle 12:5

Getalle 12:6

Getalle 12:7

Getalle 12:8

Getalle 12:9

Getalle 12:10

Getalle 12:11

Getalle 12:12

Getalle 12:13

Getalle 12:14

Getalle 12:15

Getalle 12:16Getalle 1 / Get 1

Getalle 2 / Get 2

Getalle 3 / Get 3

Getalle 4 / Get 4

Getalle 5 / Get 5

Getalle 6 / Get 6

Getalle 7 / Get 7

Getalle 8 / Get 8

Getalle 9 / Get 9

Getalle 10 / Get 10

Getalle 11 / Get 11

Getalle 12 / Get 12

Getalle 13 / Get 13

Getalle 14 / Get 14

Getalle 15 / Get 15

Getalle 16 / Get 16

Getalle 17 / Get 17

Getalle 18 / Get 18

Getalle 19 / Get 19

Getalle 20 / Get 20

Getalle 21 / Get 21

Getalle 22 / Get 22

Getalle 23 / Get 23

Getalle 24 / Get 24

Getalle 25 / Get 25

Getalle 26 / Get 26

Getalle 27 / Get 27

Getalle 28 / Get 28

Getalle 29 / Get 29

Getalle 30 / Get 30

Getalle 31 / Get 31

Getalle 32 / Get 32

Getalle 33 / Get 33

Getalle 34 / Get 34

Getalle 35 / Get 35

Getalle 36 / Get 36