English
A A A A A
×
Afrikaanse Bybel 1933/1953
Sagaria 4
1
En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word.
2
En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is.
3
Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.
4
Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer?
5
En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer.
6
Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubb bel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.
7
Wie is jy, groot berg? Voor Serubb bel sal jy tot 'n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!
8
En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:
9
Die hande van Serubb bel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.
10
Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe -- die oë van die HERE wat die ganse aarde deurloop -- met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubb bel?
11
Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan?
12
En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?
13
Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer.
14
En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.
Sagaria 4:1
Sagaria 4:2
Sagaria 4:3
Sagaria 4:4
Sagaria 4:5
Sagaria 4:6
Sagaria 4:7
Sagaria 4:8
Sagaria 4:9
Sagaria 4:10
Sagaria 4:11
Sagaria 4:12
Sagaria 4:13
Sagaria 4:14
Sagaria 1 / Sag 1
Sagaria 2 / Sag 2
Sagaria 3 / Sag 3
Sagaria 4 / Sag 4
Sagaria 5 / Sag 5
Sagaria 6 / Sag 6
Sagaria 7 / Sag 7
Sagaria 8 / Sag 8
Sagaria 9 / Sag 9
Sagaria 10 / Sag 10
Sagaria 11 / Sag 11
Sagaria 12 / Sag 12
Sagaria 13 / Sag 13
Sagaria 14 / Sag 14