A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Levitikus 31
En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die HERE bring.
2
En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van A„ron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
3
Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die HERE bring: die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,
4
en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
5
En die seuns van A„ron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
6
En as sy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die HERE, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi.
7
As hy 'n skaaplam bring as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die HERE bring
8
en sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag voor die tent van samekoms; en die seuns van A„ron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
9
Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die HERE bring: die hele vetstert naby die stuitjie moet hy dit wegneem en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,
10
en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
11
En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die HERE.
12
En as sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die HERE bring
13
en sy hand op die kop daarvan lê en dit slag voor die tent van samekoms; en die seuns van A„ron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
14
Dan moet hy daarvan sy offer as vuuroffer aan die HERE bring; die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,
15
en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
16
En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die HERE.
17
'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: g,,n vet en g,,n bloed mag julle eet nie.Levitikus 3:1

Levitikus 3:2

Levitikus 3:3

Levitikus 3:4

Levitikus 3:5

Levitikus 3:6

Levitikus 3:7

Levitikus 3:8

Levitikus 3:9

Levitikus 3:10

Levitikus 3:11

Levitikus 3:12

Levitikus 3:13

Levitikus 3:14

Levitikus 3:15

Levitikus 3:16

Levitikus 3:17Levitikus 1 / Lev 1

Levitikus 2 / Lev 2

Levitikus 3 / Lev 3

Levitikus 4 / Lev 4

Levitikus 5 / Lev 5

Levitikus 6 / Lev 6

Levitikus 7 / Lev 7

Levitikus 8 / Lev 8

Levitikus 9 / Lev 9

Levitikus 10 / Lev 10

Levitikus 11 / Lev 11

Levitikus 12 / Lev 12

Levitikus 13 / Lev 13

Levitikus 14 / Lev 14

Levitikus 15 / Lev 15

Levitikus 16 / Lev 16

Levitikus 17 / Lev 17

Levitikus 18 / Lev 18

Levitikus 19 / Lev 19

Levitikus 20 / Lev 20

Levitikus 21 / Lev 21

Levitikus 22 / Lev 22

Levitikus 23 / Lev 23

Levitikus 24 / Lev 24

Levitikus 25 / Lev 25

Levitikus 26 / Lev 26

Levitikus 27 / Lev 27