A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Levitikus 21
En as iemand aan die HERE 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees; en hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg;
2
en hy moet dit na die seuns van A„ron, die priesters, bring; en die priester moet daarvan 'n handvol neem, van die fynmeel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort; en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
3
En wat oorbly van die spysoffer, is vir A„ron en sy seuns, 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die HERE.
4
En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fynmeel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestryk.
5
En as 'n spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fynmeel wees met olie gemeng en ongesuurd.
6
Breek dit in stukkies en giet olie daarop: dit is 'n spysoffer.
7
En as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fynmeel met olie berei word.
8
Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word, aan die HERE bring: hulle moet dit na die priester aanbring, en hy moet dit na die altaar dra.
9
En die priester moet van die spysoffer die gedenkoffer daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
10
En wat oorbly van die spysoffer, is vir A„ron en sy seuns, 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die HERE.
11
Geen spysoffer wat julle aan die HERE bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie; want van g,,n suurdeeg of heuning mag julle vir die HERE 'n vuuroffer aan die brand steek nie.
12
As 'n offer van eerstelinge mag julle dit aan die HERE bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie.
13
En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie; by al jou offers moet jy sout bring.
14
En as jy aan die HERE 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring: are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan.
15
En jy moet olie daarby voeg en wierook daarop strooi; 'n spysoffer is dit.
16
Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook, aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die HERE.Levitikus 2:1

Levitikus 2:2

Levitikus 2:3

Levitikus 2:4

Levitikus 2:5

Levitikus 2:6

Levitikus 2:7

Levitikus 2:8

Levitikus 2:9

Levitikus 2:10

Levitikus 2:11

Levitikus 2:12

Levitikus 2:13

Levitikus 2:14

Levitikus 2:15

Levitikus 2:16Levitikus 1 / Lev 1

Levitikus 2 / Lev 2

Levitikus 3 / Lev 3

Levitikus 4 / Lev 4

Levitikus 5 / Lev 5

Levitikus 6 / Lev 6

Levitikus 7 / Lev 7

Levitikus 8 / Lev 8

Levitikus 9 / Lev 9

Levitikus 10 / Lev 10

Levitikus 11 / Lev 11

Levitikus 12 / Lev 12

Levitikus 13 / Lev 13

Levitikus 14 / Lev 14

Levitikus 15 / Lev 15

Levitikus 16 / Lev 16

Levitikus 17 / Lev 17

Levitikus 18 / Lev 18

Levitikus 19 / Lev 19

Levitikus 20 / Lev 20

Levitikus 21 / Lev 21

Levitikus 22 / Lev 22

Levitikus 23 / Lev 23

Levitikus 24 / Lev 24

Levitikus 25 / Lev 25

Levitikus 26 / Lev 26

Levitikus 27 / Lev 27