A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Hos 61
Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.
2
Hy sal ons ntwee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.
3
En laat ons ken -- laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.
4
Wat sal Ek met jou doen, o Efraim; wat sal Ek met jou doen, o Juda? aangesien julle liefde is soos 'n môre wolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn.
5
Daarom het Ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordele oor jou kom te voorskyn soos 'n ligstraal.
6
Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.
7
Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel.
8
G¡lead is 'n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore.
9
En soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.
10
In die huis van Israel het Ek 'n afskuwelike ding gesien: Efraim het daar tot hoerery verval, Israel is verontreinig.
11
Ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik as Ek die lot van my volk verander.Hos 6:1
Hos 6:2
Hos 6:3
Hos 6:4
Hos 6:5
Hos 6:6
Hos 6:7
Hos 6:8
Hos 6:9
Hos 6:10
Hos 6:11


Hos 1 / Hos 1
Hos 2 / Hos 2
Hos 3 / Hos 3
Hos 4 / Hos 4
Hos 5 / Hos 5
Hos 6 / Hos 6
Hos 7 / Hos 7
Hos 8 / Hos 8
Hos 9 / Hos 9
Hos 10 / Hos 10
Hos 11 / Hos 11
Hos 12 / Hos 12
Hos 13 / Hos 13
Hos 14 / Hos 14