A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Hos 14

1
Samar¡a sal daarvoor boet, omdat hy weerspannig was teen sy God; hulle sal val deur die swaard, hulle kinders sal verpletter en hulle swanger vroue oopgesny word.
2
Bekeer jou, Israel, tot die HERE jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid.
3
Neem woorde met julle, en bekeer julle tot die HERE; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.
4
Assur kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie en tot die werk van ons hande nie meer sê: Onse God nie! Want by U vind die wees ontferming.
5
Ek sal hulle afkerigheid genees, hulle vrywillig liefhê, want my toorn is van hulle afgewend.
6
Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos 'n lelie en sy wortels uitslaan soos die L¡banon.
7
Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos die van 'n olyfboom en sy geur soos die L¡banon.
8
Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en hulle self sal bloei soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees soos die wyn van die L¡banon.
9
Efraim, wat het Ek nog met die afgode te doen? Ek het hom verhoor en hou my oog oor hom. Ek is soos 'n groen sipres; uit My word jou vrug gevind. [ (Hosea 14:10) Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let! Wie verstandig is, laat hom dit erken! Want die weë van die HERE is reg; en die regverdiges sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel! ]
Hos 14:1
Hos 14:2
Hos 14:3
Hos 14:4
Hos 14:5
Hos 14:6
Hos 14:7
Hos 14:8
Hos 14:9
Hos 1 / Hos 1
Hos 2 / Hos 2
Hos 3 / Hos 3
Hos 4 / Hos 4
Hos 5 / Hos 5
Hos 6 / Hos 6
Hos 7 / Hos 7
Hos 8 / Hos 8
Hos 9 / Hos 9
Hos 10 / Hos 10
Hos 11 / Hos 11
Hos 12 / Hos 12
Hos 13 / Hos 13
Hos 14 / Hos 14