A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Hos 111
Toe Israel 'n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.
2
Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop; hulle het aan die Baäls geoffer en vir die gesnede beelde rook laat opgaan.
3
En Ek self het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arms geneem, maar hulle het nie erken dat Ek hulle genees het nie.
4
Met mensebande, met koorde van liefde het Ek hulle getrek; en Ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig; en Ek het My na hom neergebuig, Ek het hom voedsel gegee.
5
Hy sal na Egipteland nie terugkeer nie, maar Assur -- die sal sy koning wees; omdat hulle geweier het om hulle te bekeer.
6
En die swaard sal geswaai word in sy stede en sy grendels vernietig en verteer weens hulle planne.
7
Want my volk dwing om van My afvallig te word; en as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie.
8
Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim, jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Sebo‹m: my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek.
9
Ek sal my toorngloed nie laat geld nie, Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie; want Ek is God en nie 'n mens nie, die Heilige in jou midde. En Ek sal nie kom in grimmigheid nie.
10
Hulle sal agter die HERE aan trek; Hy sal brul soos 'n leeu. Want Hy sal brul, en die kinders sal met siddering van die seekant aankom.
11
Hulle sal sidderende aankom soos 'n voëltjie uit Egipte en soos 'n duif uit die land Assur; en Ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die HERE.Hos 11:1

Hos 11:2

Hos 11:3

Hos 11:4

Hos 11:5

Hos 11:6

Hos 11:7

Hos 11:8

Hos 11:9

Hos 11:10

Hos 11:11Hos 1 / Hos 1

Hos 2 / Hos 2

Hos 3 / Hos 3

Hos 4 / Hos 4

Hos 5 / Hos 5

Hos 6 / Hos 6

Hos 7 / Hos 7

Hos 8 / Hos 8

Hos 9 / Hos 9

Hos 10 / Hos 10

Hos 11 / Hos 11

Hos 12 / Hos 12

Hos 13 / Hos 13

Hos 14 / Hos 14