A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 411
Maar in die sewende maand het Ismael, die seun van Net nja, die seun van Elis ma, uit die koninklike geslag en uit die owerstes van die koning, en tien man saam met hom by Ged lja, die seun van Ah¡kam, gekom in Mispa; en hulle het daar saam brood geëet, in Mispa.
2
Toe het Ismael, die seun van Net nja, opgestaan en die tien manne wat by hom was, en hulle het Ged lja, die seun van Ah¡kam, die seun van Safan, met die swaard verslaan. So het hy hom dan gedood wat die koning van Babel oor die land aangestel het.
3
Ook het Ismael al die Jode verslaan wat by hom, by Ged lja, in Mispa was, en die Chaldeërs, die krygsmanne, wat daar te vinde was.
4
En op die tweede dag, nadat hy Ged lja gedood het, sonder dat dit nog bekend was,
5
kom daar manne van Sigem, van Silo en van Samar¡a, tagtig man, met afgeskeerde baard en geskeurde klere, wat hulleself stukkend gekerwe het; en spysoffer en wierook was in hulle hand om dit na die huis van die HERE te bring.
6
Daarop gaan Ismael, die seun van Net nja, hulle tegemoet uit Mispa, terwyl hy aldeur loop en huil; en toe hy hulle teëkom, sê hy vir hulle: Kom na Ged lja, die seun van Ah¡kam!
7
Maar toe hulle binne-in die stad kom, het Ismael, die seun van Net nja, hulle gedood en in die put gegooi, hy en die manne wat by hom was.
8
Maar onder hulle was daar tien man wat vir Ismael gesê het: Maak ons nie dood nie, want ons het verborge voorrade in die veld: koring en gars en olie en heuning. Toe het hy daarvan afgesien en hulle nie saam met hulle broers gedood nie.
9
En die put waar Ismael al die lyke van die manne wat deur hom verslaan is, langs Ged lja ingegooi het, was die wat koning Asa gemaak het tot verdediging teen Ba,sa, die koning van Israel -- die het Ismael, die seun van Net nja, vol gemaak met die wat verslaan was.
10
En Ismael het die hele oorblyfsel van die volk wat in Mispa was, as gevangenes weggevoer; die dogters van die koning en die hele volk wat in Mispa oorgebly het, wat Nebusar dan, die owerste van die lyfwag, aan Ged lja, die seun van Ah¡kam, toevertrou het -- Ismael, die seun van Net nja, het hulle as gevangenes weggevoer en hy het weggetrek om oor te gaan na die kinders van Ammon.
11
Toe Johanan, die seun van Kar,ag, en al die owerstes van die leërs wat by hom was, hoor al die onheil wat Ismael, die seun van Net nja, aangerig het,
12
het hulle al die manne geneem en weggetrek om teen Ismael, die seun van Net nja, te veg; en hulle het hom aangetref by die groot water wat by G¡beon is.
13
En toe die hele volk wat by Ismael was, Johanan, die seun van Kar,ag, sien en al die owerstes van die leërs saam met hom, was hulle bly;
14
en die hele volk wat Ismael uit Mispa as gevangenes weggevoer het, het omgedraai en weer oorgeloop na Johanan, die seun van Kar,ag.
15
Maar Ismael, die seun van Net nja, het van Johanan ontsnap saam met agt man en weggetrek na die kinders van Ammon.
16
Toe het Johanan, die seun van Kar,ag, en al die owerstes van die leërs wat by hom was, die hele oorblyfsel van die volk geneem wat Ismael, die seun van Net nja, uit Mispa as gevangenes weggevoer het, nadat hy Ged lja, die seun van Ah¡kam, verslaan het -- naamlik manne, krygsmanne, en vroue en kinders en hofdienaars, wat hy van G¡beon teruggebring het.
17
En hulle het weggetrek en vertoef in Gerut-Kimham wat naby Betlehem lê, om verder na Egipte te trek,
18
vanweë die Chaldeërs; want hulle was vir hulle bevrees, omdat Ismael, die seun van Net nja, Ged lja, die seun van Ah¡kam, verslaan het, wat deur die koning van Babel oor die land aangestel was.Jeremia 41:1

Jeremia 41:2

Jeremia 41:3

Jeremia 41:4

Jeremia 41:5

Jeremia 41:6

Jeremia 41:7

Jeremia 41:8

Jeremia 41:9

Jeremia 41:10

Jeremia 41:11

Jeremia 41:12

Jeremia 41:13

Jeremia 41:14

Jeremia 41:15

Jeremia 41:16

Jeremia 41:17

Jeremia 41:18Jeremia 1 / Yer 1

Jeremia 2 / Yer 2

Jeremia 3 / Yer 3

Jeremia 4 / Yer 4

Jeremia 5 / Yer 5

Jeremia 6 / Yer 6

Jeremia 7 / Yer 7

Jeremia 8 / Yer 8

Jeremia 9 / Yer 9

Jeremia 10 / Yer 10

Jeremia 11 / Yer 11

Jeremia 12 / Yer 12

Jeremia 13 / Yer 13

Jeremia 14 / Yer 14

Jeremia 15 / Yer 15

Jeremia 16 / Yer 16

Jeremia 17 / Yer 17

Jeremia 18 / Yer 18

Jeremia 19 / Yer 19

Jeremia 20 / Yer 20

Jeremia 21 / Yer 21

Jeremia 22 / Yer 22

Jeremia 23 / Yer 23

Jeremia 24 / Yer 24

Jeremia 25 / Yer 25

Jeremia 26 / Yer 26

Jeremia 27 / Yer 27

Jeremia 28 / Yer 28

Jeremia 29 / Yer 29

Jeremia 30 / Yer 30

Jeremia 31 / Yer 31

Jeremia 32 / Yer 32

Jeremia 33 / Yer 33

Jeremia 34 / Yer 34

Jeremia 35 / Yer 35

Jeremia 36 / Yer 36

Jeremia 37 / Yer 37

Jeremia 38 / Yer 38

Jeremia 39 / Yer 39

Jeremia 40 / Yer 40

Jeremia 41 / Yer 41

Jeremia 42 / Yer 42

Jeremia 43 / Yer 43

Jeremia 44 / Yer 44

Jeremia 45 / Yer 45

Jeremia 46 / Yer 46

Jeremia 47 / Yer 47

Jeremia 48 / Yer 48

Jeremia 49 / Yer 49

Jeremia 50 / Yer 50

Jeremia 51 / Yer 51

Jeremia 52 / Yer 52