Instagram
English
A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953
Jesaja 57
1
Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie; en die vromes word weggeruk sonder dat iemand daarop let; want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid.
2
Hy gaan in die vrede in: hulle sal rus op hulle bedde -- hy wat sy reguit pad loop.
3
Maar julle, kom hierheen, kinders van 'n towerheks, geslag van 'n owerspeler en van haar wat hoereer!
4
Oor wie maak julle jul vrolik? Oor wie spalk julle die mond oop, steek julle die tong uit? Is julle nie kinders van oortreding, 'n leuenagtige geslag nie,
5
wat verhit is by die terpentynbome, onder elke groen boom; wat die kinders slag in die dale, onderkant die rotsklowe?
6
By die gladde klippe van die dal is jou deel; dit, dit is jou lot; ook het jy vir hulle drankoffers uitgegiet, spysoffers gebring! Sou Ek daarmee vrede hê?
7
Jy het jou bed op 'n hoë en verhewe berg gemaak; ook het jy daar opgeklim om offers te bring.
8
En agter die deur en die deurpos het jy jou gedenkteken gesit; want, ontrou aan My, het jy jou bed ontbloot en beklim en wyd gemaak, en jy het vir jou bepaal die loon wat van hulle moes kom; jy het hulle byslaap liefgehad, jy het die vlees gesien.
9
En jy het na die koning getrek met olie en jou salf baie gemaak; en jy het jou boodskappers gestuur na ver plekke, ja, diep na die doderyk toe.
10
Jy het moeg geword deur jou groot reis; tog het jy nie gesê: Dit is tevergeefs nie! Vernuwing van jou krag het jy gevind; daarom het jy nie uitgeput geraak nie.
11
Maar vir wie was jy bedug en bevrees? -- want jy het 'n leuenaar geword en aan My nie gedink nie; jy het dit nie ter harte geneem nie. Is dit nie omdat Ek swyg nie, en dit baie lank al, dat jy My nie vrees nie?
12
k sal jou geregtigheid bekend maak en jou werke, dat hulle jou geen voordeel bring nie.
13
As jy skreeu, laat jou hoop gode jou red; maar die wind lig hulle almal op, 'n luggie neem hulle weg. Maar wie op My vertrou, sal die land beërwe en my heilige bergland in besit neem.
14
En hulle sal sê: Vul op, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk.
15
Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.
16
Want Ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie, want die gees sou voor my aangesig versmag en die siele wat Ek self gemaak het.
17
Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsug en het hulle geslaan terwyl Ek My toornig verberg het; ewenwel het hulle afkerig voortgegaan op hulle eie weg.
18
Ek het hulle weë gesien, en Ek sal hulle genees; en Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges.
19
Ek skep die vrug van die lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.
20
Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op.
21
Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie!
Jesaja 57:1
Jesaja 57:2
Jesaja 57:3
Jesaja 57:4
Jesaja 57:5
Jesaja 57:6
Jesaja 57:7
Jesaja 57:8
Jesaja 57:9
Jesaja 57:10
Jesaja 57:11
Jesaja 57:12
Jesaja 57:13
Jesaja 57:14
Jesaja 57:15
Jesaja 57:16
Jesaja 57:17
Jesaja 57:18
Jesaja 57:19
Jesaja 57:20
Jesaja 57:21
Jesaja 1 / Ис 1
Jesaja 2 / Ис 2
Jesaja 3 / Ис 3
Jesaja 4 / Ис 4
Jesaja 5 / Ис 5
Jesaja 6 / Ис 6
Jesaja 7 / Ис 7
Jesaja 8 / Ис 8
Jesaja 9 / Ис 9
Jesaja 10 / Ис 10
Jesaja 11 / Ис 11
Jesaja 12 / Ис 12
Jesaja 13 / Ис 13
Jesaja 14 / Ис 14
Jesaja 15 / Ис 15
Jesaja 16 / Ис 16
Jesaja 17 / Ис 17
Jesaja 18 / Ис 18
Jesaja 19 / Ис 19
Jesaja 20 / Ис 20
Jesaja 21 / Ис 21
Jesaja 22 / Ис 22
Jesaja 23 / Ис 23
Jesaja 24 / Ис 24
Jesaja 25 / Ис 25
Jesaja 26 / Ис 26
Jesaja 27 / Ис 27
Jesaja 28 / Ис 28
Jesaja 29 / Ис 29
Jesaja 30 / Ис 30
Jesaja 31 / Ис 31
Jesaja 32 / Ис 32
Jesaja 33 / Ис 33
Jesaja 34 / Ис 34
Jesaja 35 / Ис 35
Jesaja 36 / Ис 36
Jesaja 37 / Ис 37
Jesaja 38 / Ис 38
Jesaja 39 / Ис 39
Jesaja 40 / Ис 40
Jesaja 41 / Ис 41
Jesaja 42 / Ис 42
Jesaja 43 / Ис 43
Jesaja 44 / Ис 44
Jesaja 45 / Ис 45
Jesaja 46 / Ис 46
Jesaja 47 / Ис 47
Jesaja 48 / Ис 48
Jesaja 49 / Ис 49
Jesaja 50 / Ис 50
Jesaja 51 / Ис 51
Jesaja 52 / Ис 52
Jesaja 53 / Ис 53
Jesaja 54 / Ис 54
Jesaja 55 / Ис 55
Jesaja 56 / Ис 56
Jesaja 57 / Ис 57
Jesaja 58 / Ис 58
Jesaja 59 / Ис 59
Jesaja 60 / Ис 60
Jesaja 61 / Ис 61
Jesaja 62 / Ис 62
Jesaja 63 / Ис 63
Jesaja 64 / Ис 64
Jesaja 65 / Ис 65
Jesaja 66 / Ис 66