A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jesaja 2

1
Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem.
2
En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.
3
En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.
4
En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.
5
Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!
6
Want U het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die Ooste aanbied, en van goëlaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel.
7
En hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie; en hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaens nie.
8
Ook is hulle land vol afgode; voor die werk van hul hande buig hulle hul neer, voor wat hulle vingers gemaak het.
9
So moet dan die mens neergebuig en die man verneder word; en U moet hulle dit nie vergewe nie.
10
Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil.
11
Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word; en die HERE alleen sal in die dag verhewe wees.
12
Want 'n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;
13
en oor al die hoë en verhewe seders van die L¡banon en oor al die eikebome van Basan;
14
en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels;
15
en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure;
16
en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke.
17
Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in die dag verhewe wees.
18
En die afgode sal geheel en al verdwyn.
19
En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.
20
In die dag sal die mens sy silwerafgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise;
21
om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.
22
Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!
Jesaja 2:1
Jesaja 2:2
Jesaja 2:3
Jesaja 2:4
Jesaja 2:5
Jesaja 2:6
Jesaja 2:7
Jesaja 2:8
Jesaja 2:9
Jesaja 2:10
Jesaja 2:11
Jesaja 2:12
Jesaja 2:13
Jesaja 2:14
Jesaja 2:15
Jesaja 2:16
Jesaja 2:17
Jesaja 2:18
Jesaja 2:19
Jesaja 2:20
Jesaja 2:21
Jesaja 2:22
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Ησα 45
Jesaja 46 / Ησα 46
Jesaja 47 / Ησα 47
Jesaja 48 / Ησα 48
Jesaja 49 / Ησα 49
Jesaja 50 / Ησα 50
Jesaja 51 / Ησα 51
Jesaja 52 / Ησα 52
Jesaja 53 / Ησα 53
Jesaja 54 / Ησα 54
Jesaja 55 / Ησα 55
Jesaja 56 / Ησα 56
Jesaja 57 / Ησα 57
Jesaja 58 / Ησα 58
Jesaja 59 / Ησα 59
Jesaja 60 / Ησα 60
Jesaja 61 / Ησα 61
Jesaja 62 / Ησα 62
Jesaja 63 / Ησα 63
Jesaja 64 / Ησα 64
Jesaja 65 / Ησα 65
Jesaja 66 / Ησα 66