A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 29

1
'n Man wat baie bestraf is, en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is.
2
As die regverdiges talryk word, is die volk bly; maar as die goddelose heers, sug die volk.
3
'n Man wat die wysheid liefhet, verbly sy vader; maar hy wat met hoere omgaan, bring die goed deur.
4
'n Koning hou deur reg die land in stand, maar 'n man wat belastings afpers, verwoes dit.
5
'n Man wat sy naaste vlei, sprei 'n net uit voor sy voetstappe.
6
In die oortreding van 'n slegte mens is 'n strik, maar die regverdige sal jubel en bly wees.
7
Die regverdige ken die reg van die armes, maar die goddelose verkry geen kennis nie.
8
Manne wat spot, bring 'n stad in oproer, maar die wyse bring die toorn tot bedaring.
9
Het 'n wyse man met 'n sot 'n regsaak, dan gaan die sot te kere en lag, sonder bedaring.
10
Manne van bloed haat die regskapene, en hulle soek die lewe van die opregtes.
11
'n Dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring.
12
'n Heerser wat luister na 'n leuenagtige woord, sy dienaars is almal goddeloos.
13
Die arme en die man wat verdruk, ontmoet mekaar, die HERE verlig altwee se oë.
14
'n Koning wat getrou aan die armes reg verskaf, sy troon sal vir altyd bevestig wees.
15
Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande.
16
As die goddelose vermeerder, vermeerder die oortreding; maar die regverdiges aanskou met welgevalle hulle ondergang.
17
Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf.
18
As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy.
19
Met woorde laat 'n slaaf hom nie waarsku nie; want hy verstaan dit wel, maar hy steur hom daar nie aan nie.
20
Het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom.
21
As 'n mens sy slaaf van jongs af verwen, word hy op die end ondankbaar.
22
'n Opvlieënde man verwek twis, en 'n driftige man is ryk aan oortreding.
23
Die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry.
24
Hy wat saam met 'n dief deel, haat sy eie siel; hy hoor die beswering, maar openbaar niks nie.
25
Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut word.
26
Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van 'n mens kom van die HERE.
27
'n Man van onreg is vir die regverdiges 'n gruwel, en vir die goddelose is die opregte van wandel 'n gruwel.
Spreuke 29:1
Spreuke 29:2
Spreuke 29:3
Spreuke 29:4
Spreuke 29:5
Spreuke 29:6
Spreuke 29:7
Spreuke 29:8
Spreuke 29:9
Spreuke 29:10
Spreuke 29:11
Spreuke 29:12
Spreuke 29:13
Spreuke 29:14
Spreuke 29:15
Spreuke 29:16
Spreuke 29:17
Spreuke 29:18
Spreuke 29:19
Spreuke 29:20
Spreuke 29:21
Spreuke 29:22
Spreuke 29:23
Spreuke 29:24
Spreuke 29:25
Spreuke 29:26
Spreuke 29:27
Spreuke 1 / Spr 1
Spreuke 2 / Spr 2
Spreuke 3 / Spr 3
Spreuke 4 / Spr 4
Spreuke 5 / Spr 5
Spreuke 6 / Spr 6
Spreuke 7 / Spr 7
Spreuke 8 / Spr 8
Spreuke 9 / Spr 9
Spreuke 10 / Spr 10
Spreuke 11 / Spr 11
Spreuke 12 / Spr 12
Spreuke 13 / Spr 13
Spreuke 14 / Spr 14
Spreuke 15 / Spr 15
Spreuke 16 / Spr 16
Spreuke 17 / Spr 17
Spreuke 18 / Spr 18
Spreuke 19 / Spr 19
Spreuke 20 / Spr 20
Spreuke 21 / Spr 21
Spreuke 22 / Spr 22
Spreuke 23 / Spr 23
Spreuke 24 / Spr 24
Spreuke 25 / Spr 25
Spreuke 26 / Spr 26
Spreuke 27 / Spr 27
Spreuke 28 / Spr 28
Spreuke 29 / Spr 29
Spreuke 30 / Spr 30
Spreuke 31 / Spr 31