English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 26

1
Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by 'n dwaas nie.
2
Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.
3
'n Sweep is vir die perd, 'n toom vir die esel en 'n roede vir die rug van die dwase.
4
Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie.
5
Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie.
6
Hy kap sy voete af, hy ly onreg, wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas.
7
Soos die bene van 'n lamme slap afhang, so is 'n spreuk in die mond van die dwase.
8
Soos een wat 'n klip in 'n slinger vasbind, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas.
9
Soos 'n doring wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, so is 'n spreuk in die mond van die dwase.
10
Soos 'n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur.
11
Soos 'n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal.
12
Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom.
13
Die luiaard sê: Daar is 'n leeu op die pad, 'n leeu op die pleine.
14
'n Deur draai rond op sy skarniere, so die luiaard op sy bed.
15
Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring.
16
Die luiaard is wyser in sy eie oë as sewe wat verstandig antwoord.
17
Hy wat 'n verbylopende hond aan die ore gryp, is een wat hom vererg oor 'n twis wat hom nie aangaan nie.
18
Soos een wat onverskillig vuurpyle, dodelike pyle afskiet,
19
so is die man wat sy naaste bedrieg en sê: Ek speel somaar.
20
Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis.
21
Soos kole die gloed en hout die vuur laat opvlam, so is 'n twisgierige man om 'n twis aan te hits.
22
Die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste.
23
Silwerskuim waarmee 'n potskerf oorgetrek is -- so is gloeiende lippe en 'n slegte hart.
24
Die hater veins met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog.
25
As hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie; want sewe gruwels is in sy hart.
26
Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar.
27
Wie 'n kuil grawe, sal daarin val; en hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom.
28
'n Valse tong haat die wat hy verbrysel het, en 'n gladde mond bewerk ondergang.
Spreuke 26:1
Spreuke 26:2
Spreuke 26:3
Spreuke 26:4
Spreuke 26:5
Spreuke 26:6
Spreuke 26:7
Spreuke 26:8
Spreuke 26:9
Spreuke 26:10
Spreuke 26:11
Spreuke 26:12
Spreuke 26:13
Spreuke 26:14
Spreuke 26:15
Spreuke 26:16
Spreuke 26:17
Spreuke 26:18
Spreuke 26:19
Spreuke 26:20
Spreuke 26:21
Spreuke 26:22
Spreuke 26:23
Spreuke 26:24
Spreuke 26:25
Spreuke 26:26
Spreuke 26:27
Spreuke 26:28
Spreuke 1 / Spr 1
Spreuke 2 / Spr 2
Spreuke 3 / Spr 3
Spreuke 4 / Spr 4
Spreuke 5 / Spr 5
Spreuke 6 / Spr 6
Spreuke 7 / Spr 7
Spreuke 8 / Spr 8
Spreuke 9 / Spr 9
Spreuke 10 / Spr 10
Spreuke 11 / Spr 11
Spreuke 12 / Spr 12
Spreuke 13 / Spr 13
Spreuke 14 / Spr 14
Spreuke 15 / Spr 15
Spreuke 16 / Spr 16
Spreuke 17 / Spr 17
Spreuke 18 / Spr 18
Spreuke 19 / Spr 19
Spreuke 20 / Spr 20
Spreuke 21 / Spr 21
Spreuke 22 / Spr 22
Spreuke 23 / Spr 23
Spreuke 24 / Spr 24
Spreuke 25 / Spr 25
Spreuke 26 / Spr 26
Spreuke 27 / Spr 27
Spreuke 28 / Spr 28
Spreuke 29 / Spr 29
Spreuke 30 / Spr 30
Spreuke 31 / Spr 31