A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 21
My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar,
2
sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand;
3
ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,
4
as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte,
5
dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind
6
***
7
en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel
8
deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar;
9
dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid -- elke goeie pad.
10
Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees;
11
oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak,
12
om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek;
13
van die wat die paaie van opregtheid verlaat om op weë van duisternis te wandel;
14
die wat hulle verheug in kwaaddoen, wat juig oor die valse streke van die slegte,
15
van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore;
16
om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei
17
***
18
want haar huis sink weg na die dood en haar paaie na die skimme;
19
almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie en bereik die paaie van die lewe nie
20
sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou;
21
want die opregtes sal die land bewoon, en die regskapenes daarin oorbly,
22
maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word.Spreuke 2:1

Spreuke 2:2

Spreuke 2:3

Spreuke 2:4

Spreuke 2:5

Spreuke 2:6

Spreuke 2:7

Spreuke 2:8

Spreuke 2:9

Spreuke 2:10

Spreuke 2:11

Spreuke 2:12

Spreuke 2:13

Spreuke 2:14

Spreuke 2:15

Spreuke 2:16

Spreuke 2:17

Spreuke 2:18

Spreuke 2:19

Spreuke 2:20

Spreuke 2:21

Spreuke 2:22Spreuke 1 / Spr 1

Spreuke 2 / Spr 2

Spreuke 3 / Spr 3

Spreuke 4 / Spr 4

Spreuke 5 / Spr 5

Spreuke 6 / Spr 6

Spreuke 7 / Spr 7

Spreuke 8 / Spr 8

Spreuke 9 / Spr 9

Spreuke 10 / Spr 10

Spreuke 11 / Spr 11

Spreuke 12 / Spr 12

Spreuke 13 / Spr 13

Spreuke 14 / Spr 14

Spreuke 15 / Spr 15

Spreuke 16 / Spr 16

Spreuke 17 / Spr 17

Spreuke 18 / Spr 18

Spreuke 19 / Spr 19

Spreuke 20 / Spr 20

Spreuke 21 / Spr 21

Spreuke 22 / Spr 22

Spreuke 23 / Spr 23

Spreuke 24 / Spr 24

Spreuke 25 / Spr 25

Spreuke 26 / Spr 26

Spreuke 27 / Spr 27

Spreuke 28 / Spr 28

Spreuke 29 / Spr 29

Spreuke 30 / Spr 30

Spreuke 31 / Spr 31