A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 18

1
Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.
2
Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.
3
As die goddelose kom, kom ook veragting; en saam met die skande, versmading.
4
Die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid.
5
Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie.
6
Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na slae.
7
Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe 'n strik vir sy lewe.
8
Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste.
9
Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester.
10
Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
11
Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n steil muur in sy verbeelding.
12
Voor die verbreking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf.
13
Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees.
14
Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid; maar 'n verslae gees -- wie kan dit opbeur?
15
Die hart van die verstandige verwerf kennis, en die oor van wyse soek na kennis.
16
Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes.
17
Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg; maar sy naaste kom en ondersoek hom terdeë.
18
Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uitmekaar.
19
'n Broer teen wie oortree is, is erger as 'n sterk stad; en geskille is soos die grendel van 'n paleis.
20
Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.
21
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
22
Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die HERE verkry.
23
Die arme spreek smekinge, maar die ryke antwoord harde dinge.
24
'n Man met baie vriende word geru‹neer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.
Spreuke 18:1
Spreuke 18:2
Spreuke 18:3
Spreuke 18:4
Spreuke 18:5
Spreuke 18:6
Spreuke 18:7
Spreuke 18:8
Spreuke 18:9
Spreuke 18:10
Spreuke 18:11
Spreuke 18:12
Spreuke 18:13
Spreuke 18:14
Spreuke 18:15
Spreuke 18:16
Spreuke 18:17
Spreuke 18:18
Spreuke 18:19
Spreuke 18:20
Spreuke 18:21
Spreuke 18:22
Spreuke 18:23
Spreuke 18:24
Spreuke 1 / Spr 1
Spreuke 2 / Spr 2
Spreuke 3 / Spr 3
Spreuke 4 / Spr 4
Spreuke 5 / Spr 5
Spreuke 6 / Spr 6
Spreuke 7 / Spr 7
Spreuke 8 / Spr 8
Spreuke 9 / Spr 9
Spreuke 10 / Spr 10
Spreuke 11 / Spr 11
Spreuke 12 / Spr 12
Spreuke 13 / Spr 13
Spreuke 14 / Spr 14
Spreuke 15 / Spr 15
Spreuke 16 / Spr 16
Spreuke 17 / Spr 17
Spreuke 18 / Spr 18
Spreuke 19 / Spr 19
Spreuke 20 / Spr 20
Spreuke 21 / Spr 21
Spreuke 22 / Spr 22
Spreuke 23 / Spr 23
Spreuke 24 / Spr 24
Spreuke 25 / Spr 25
Spreuke 26 / Spr 26
Spreuke 27 / Spr 27
Spreuke 28 / Spr 28
Spreuke 29 / Spr 29
Spreuke 30 / Spr 30
Spreuke 31 / Spr 31