A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 111
Verder het die HERE vir Moses gesê: Nog een plaag sal Ek oor Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe.
2
Sê tog voor die ore van die volk dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed en goue goed moet eis.
3
En die HERE het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipteland, in die oë van Farao se dienaars en in die oë van die volk.
4
Toe sê Moses: So het die HERE gespreek: Omtrent middernag trek Ek uit dwarsdeur Egipte;
5
dan sal al die eersgeborenes in Egipteland sterwe, van Farao se eersgeborene af wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die handmeul en al die eersgeborenes van die vee.
6
En daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipteland wees soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie.
7
Maar teen geeneen van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die HERE 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete.
8
Dan sal al hierdie dienaars van u na my toe afkom en voor my neerbuig en sê: Trek uit, jy en die hele volk wat jou volg. En daarna sal ek uittrek. Toe het hy van Farao af weggegaan in gloeiende toorn.
9
En die HERE het vir Moses gesê: Farao sal na julle nie luister nie, sodat my wonders in Egipteland baie kan word.
10
En Moses en A„ron het al hierdie wonders voor Farao gedoen. Maar die HERE het Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie uit sy land laat trek het nie.Eksodus 11:1

Eksodus 11:2

Eksodus 11:3

Eksodus 11:4

Eksodus 11:5

Eksodus 11:6

Eksodus 11:7

Eksodus 11:8

Eksodus 11:9

Eksodus 11:10Eksodus 1 / Exo 1

Eksodus 2 / Exo 2

Eksodus 3 / Exo 3

Eksodus 4 / Exo 4

Eksodus 5 / Exo 5

Eksodus 6 / Exo 6

Eksodus 7 / Exo 7

Eksodus 8 / Exo 8

Eksodus 9 / Exo 9

Eksodus 10 / Exo 10

Eksodus 11 / Exo 11

Eksodus 12 / Exo 12

Eksodus 13 / Exo 13

Eksodus 14 / Exo 14

Eksodus 15 / Exo 15

Eksodus 16 / Exo 16

Eksodus 17 / Exo 17

Eksodus 18 / Exo 18

Eksodus 19 / Exo 19

Eksodus 20 / Exo 20

Eksodus 21 / Exo 21

Eksodus 22 / Exo 22

Eksodus 23 / Exo 23

Eksodus 24 / Exo 24

Eksodus 25 / Exo 25

Eksodus 26 / Exo 26

Eksodus 27 / Exo 27

Eksodus 28 / Exo 28

Eksodus 29 / Exo 29

Eksodus 30 / Exo 30

Eksodus 31 / Exo 31

Eksodus 32 / Exo 32

Eksodus 33 / Exo 33

Eksodus 34 / Exo 34

Eksodus 35 / Exo 35

Eksodus 36 / Exo 36

Eksodus 37 / Exo 37

Eksodus 38 / Exo 38

Eksodus 39 / Exo 39

Eksodus 40 / Exo 40