English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 99
1
Die HERE is Koning; laat die volke bewe! Hy troon op die g,rubs; laat die aarde sidder!
2
Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.
3
Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! Heilig is Hy!
4
Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is; U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob.
5
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is Hy!
6
Moses en A„ron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy Naam. Hulle het die HERE aangeroep, en Hy het hulle verhoor.
7
In die wolkkolom het Hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting wat Hy hulle gegee het.
8
o HERE onse God, U het hulle verhoor, U was vir hulle 'n vergewende God en Een wat wraak oefen oor hulle dade.
9
Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg. Want heilig is die HERE onse God.