A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 961
Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!
2
Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, verkondig sy heil van dag tot dag.
3
Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.
4
Want die HERE is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al die gode.
5
Want al die gode van die volke is afgode, maar die HERE het die hemele gemaak.
6
Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom.
7
Gee aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte.
8
Gee aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom in sy voorhowe.
9
Aanbid die HERE in heilige gewaad; beef voor sy aangesig, o ganse aarde!
10
Sê onder die volke: Die HERE is Koning! Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel.
11
Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy volheid bruis.
12
Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van die bos jubel
13
voor die aangesig van die HERE; want Hy kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou.