English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 95
1
Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil!
2
Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!
3
Want die HERE is 'n grote God, ja, 'n groot Koning bo al die gode.
4
In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne.
5
Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het.
6
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
7
Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
8
Verhard julle hart nie soos by M,riba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;
9
waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.
10
Veertig jaar het Ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;
11
sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!