A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 94

1
God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans!
2
Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!
3
Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel?
4
Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd -- al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle.
5
o HERE, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel.
6
Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese
7
en sê: Die HERE sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie.
8
Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word?
9
Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie?
10
Sou Hy wat die nasies tugtig, nie straf nie -- Hy wat die mens kennis leer?
11
Die HERE ken die gedagtes van die mense -- dat hulle nietigheid is.
12
Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet,
13
om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word.
14
Want die HERE sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie;
15
want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg.
16
Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?
17
As die HERE vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon.
18
As ek dink: My voet wankel -- dan ondersteun u goedertierenheid my, o HERE!
19
As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.
20
Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin teen die insettinge in?
21
Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed.
22
Maar die HERE is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug.
23
En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die HERE onse God verdelg hulle.
Psalms 94:1
Psalms 94:2
Psalms 94:3
Psalms 94:4
Psalms 94:5
Psalms 94:6
Psalms 94:7
Psalms 94:8
Psalms 94:9
Psalms 94:10
Psalms 94:11
Psalms 94:12
Psalms 94:13
Psalms 94:14
Psalms 94:15
Psalms 94:16
Psalms 94:17
Psalms 94:18
Psalms 94:19
Psalms 94:20
Psalms 94:21
Psalms 94:22
Psalms 94:23
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150