A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 731
'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is.
2
Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly.
3
Want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien.
4
Want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam.
5
In die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie.
6
Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad.
7
Hulle oë puil uit van vet; die inbeeldinge van die hart loop oor.
8
Hulle spot en spreek in boosheid verdrukking; hulle spreek uit die hoogte.
9
Hulle stel hul mond teen die hemel, en hul tong wandel op die aarde.
10
Daarom draai hulle mense hul hierheen, en waters in volheid word deur hulle geslurp.
11
En hulle sê: Hoe sou God dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste wees?
12
Kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom!
13
Waarlik, tevergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas.
14
Die hele dag tog is ek geslaan, en my tugtiging was daar elke môre .
15
As ek gesê het: Ek wil ook so spreek -- dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders!
16
Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë,
17
totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het.
18
Waarlik, U stel hulle op gladde plekke; U laat hulle in puin val.
19
Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge!
20
Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag U, as U opwaak, hulle beeld!
21
Toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was,
22
toe was ,k dom en het niks geweet nie; ek was 'n dier by U.
23
Nogtans is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat.
24
U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem.
25
Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
26
Al beswyk my vlees en my hart -- God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.
27
Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U roei almal uit wat van U afhoereer.
28
Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel.Psalms 73:1

Psalms 73:2

Psalms 73:3

Psalms 73:4

Psalms 73:5

Psalms 73:6

Psalms 73:7

Psalms 73:8

Psalms 73:9

Psalms 73:10

Psalms 73:11

Psalms 73:12

Psalms 73:13

Psalms 73:14

Psalms 73:15

Psalms 73:16

Psalms 73:17

Psalms 73:18

Psalms 73:19

Psalms 73:20

Psalms 73:21

Psalms 73:22

Psalms 73:23

Psalms 73:24

Psalms 73:25

Psalms 73:26

Psalms 73:27

Psalms 73:28Psalms 1 / Ps 1

Psalms 2 / Ps 2

Psalms 3 / Ps 3

Psalms 4 / Ps 4

Psalms 5 / Ps 5

Psalms 6 / Ps 6

Psalms 7 / Ps 7

Psalms 8 / Ps 8

Psalms 9 / Ps 9

Psalms 10 / Ps 10

Psalms 11 / Ps 11

Psalms 12 / Ps 12

Psalms 13 / Ps 13

Psalms 14 / Ps 14

Psalms 15 / Ps 15

Psalms 16 / Ps 16

Psalms 17 / Ps 17

Psalms 18 / Ps 18

Psalms 19 / Ps 19

Psalms 20 / Ps 20

Psalms 21 / Ps 21

Psalms 22 / Ps 22

Psalms 23 / Ps 23

Psalms 24 / Ps 24

Psalms 25 / Ps 25

Psalms 26 / Ps 26

Psalms 27 / Ps 27

Psalms 28 / Ps 28

Psalms 29 / Ps 29

Psalms 30 / Ps 30

Psalms 31 / Ps 31

Psalms 32 / Ps 32

Psalms 33 / Ps 33

Psalms 34 / Ps 34

Psalms 35 / Ps 35

Psalms 36 / Ps 36

Psalms 37 / Ps 37

Psalms 38 / Ps 38

Psalms 39 / Ps 39

Psalms 40 / Ps 40

Psalms 41 / Ps 41

Psalms 42 / Ps 42

Psalms 43 / Ps 43

Psalms 44 / Ps 44

Psalms 45 / Ps 45

Psalms 46 / Ps 46

Psalms 47 / Ps 47

Psalms 48 / Ps 48

Psalms 49 / Ps 49

Psalms 50 / Ps 50

Psalms 51 / Ps 51

Psalms 52 / Ps 52

Psalms 53 / Ps 53

Psalms 54 / Ps 54

Psalms 55 / Ps 55

Psalms 56 / Ps 56

Psalms 57 / Ps 57

Psalms 58 / Ps 58

Psalms 59 / Ps 59

Psalms 60 / Ps 60

Psalms 61 / Ps 61

Psalms 62 / Ps 62

Psalms 63 / Ps 63

Psalms 64 / Ps 64

Psalms 65 / Ps 65

Psalms 66 / Ps 66

Psalms 67 / Ps 67

Psalms 68 / Ps 68

Psalms 69 / Ps 69

Psalms 70 / Ps 70

Psalms 71 / Ps 71

Psalms 72 / Ps 72

Psalms 73 / Ps 73

Psalms 74 / Ps 74

Psalms 75 / Ps 75

Psalms 76 / Ps 76

Psalms 77 / Ps 77

Psalms 78 / Ps 78

Psalms 79 / Ps 79

Psalms 80 / Ps 80

Psalms 81 / Ps 81

Psalms 82 / Ps 82

Psalms 83 / Ps 83

Psalms 84 / Ps 84

Psalms 85 / Ps 85

Psalms 86 / Ps 86

Psalms 87 / Ps 87

Psalms 88 / Ps 88

Psalms 89 / Ps 89

Psalms 90 / Ps 90

Psalms 91 / Ps 91

Psalms 92 / Ps 92

Psalms 93 / Ps 93

Psalms 94 / Ps 94

Psalms 95 / Ps 95

Psalms 96 / Ps 96

Psalms 97 / Ps 97

Psalms 98 / Ps 98

Psalms 99 / Ps 99

Psalms 100 / Ps 100

Psalms 101 / Ps 101

Psalms 102 / Ps 102

Psalms 103 / Ps 103

Psalms 104 / Ps 104

Psalms 105 / Ps 105

Psalms 106 / Ps 106

Psalms 107 / Ps 107

Psalms 108 / Ps 108

Psalms 109 / Ps 109

Psalms 110 / Ps 110

Psalms 111 / Ps 111

Psalms 112 / Ps 112

Psalms 113 / Ps 113

Psalms 114 / Ps 114

Psalms 115 / Ps 115

Psalms 116 / Ps 116

Psalms 117 / Ps 117

Psalms 118 / Ps 118

Psalms 119 / Ps 119

Psalms 120 / Ps 120

Psalms 121 / Ps 121

Psalms 122 / Ps 122

Psalms 123 / Ps 123

Psalms 124 / Ps 124

Psalms 125 / Ps 125

Psalms 126 / Ps 126

Psalms 127 / Ps 127

Psalms 128 / Ps 128

Psalms 129 / Ps 129

Psalms 130 / Ps 130

Psalms 131 / Ps 131

Psalms 132 / Ps 132

Psalms 133 / Ps 133

Psalms 134 / Ps 134

Psalms 135 / Ps 135

Psalms 136 / Ps 136

Psalms 137 / Ps 137

Psalms 138 / Ps 138

Psalms 139 / Ps 139

Psalms 140 / Ps 140

Psalms 141 / Ps 141

Psalms 142 / Ps 142

Psalms 143 / Ps 143

Psalms 144 / Ps 144

Psalms 145 / Ps 145

Psalms 146 / Ps 146

Psalms 147 / Ps 147

Psalms 148 / Ps 148

Psalms 149 / Ps 149

Psalms 150 / Ps 150