A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 671
Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm. 'n Lied.
2
Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sela.
3
Sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil.
4
Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.
5
Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Sela.
6
Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.
7
Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën. [ (Psalms 67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. ]