A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 631
'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was.
2
So het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.
3
Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.
4
So sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.
5
Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe
6
as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U peins.
7
Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van u vleuels sal ek jubel.
8
My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
9
Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde.
10
Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard; die deel van die jakkalse sal hulle word. [ (Psalms 63:12) Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop word. ]