A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 61
Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 'n Psalm van Dawid.
2
o HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie.
3
Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.
4
Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?
5
Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.
6
Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?
7
Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane.
8
My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders.
9
Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor.
10
Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan. [ (Psalms 6:11) Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. ]