A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 561
Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die Duif van die ver Terebinte." Van Dawid. 'n Gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat.
2
Wees my genadig, o God, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag.
3
My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed.
4
Die dag as ek vrees, sal ,k op U vertrou.
5
Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?
6
Die hele dag verdraai hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen.
7
Hulle val aan, lê en loer -- hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het.
8
Ondanks hul ongeregtigheid -- sal hulle ontvlug? Werp volke neer in toorn, o God!
9
U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?
10
Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is.
11
Deur God sal ek die woord prys; deur die HERE sal ek die woord prys.
12
Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan 'n mens my doen?
13
Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal; [ (Psalms 56:14) want U het my siel gered van die dood -- ja, my voete van struikeling -- om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. ]