A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 501
'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die HERE, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe.
2
Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans.
3
Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.
4
Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:
5
Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by die offer sluit!
6
En -- die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel! Sela.
7
Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan inskerp: Ek is God, jou God!
8
Oor jou offers bestraf Ek jou nie, en jou brandoffers is altyddeur voor My.
9
Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie;
10
want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.
11
Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My.
12
As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.
13
Sou Ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink?
14
Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
15
en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
16
Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond --
17
terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?
18
As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.
19
Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.
20
Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.
21
Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.
22
Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.
23
Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.Psalms 50:1

Psalms 50:2

Psalms 50:3

Psalms 50:4

Psalms 50:5

Psalms 50:6

Psalms 50:7

Psalms 50:8

Psalms 50:9

Psalms 50:10

Psalms 50:11

Psalms 50:12

Psalms 50:13

Psalms 50:14

Psalms 50:15

Psalms 50:16

Psalms 50:17

Psalms 50:18

Psalms 50:19

Psalms 50:20

Psalms 50:21

Psalms 50:22

Psalms 50:23Psalms 1 / Ps 1

Psalms 2 / Ps 2

Psalms 3 / Ps 3

Psalms 4 / Ps 4

Psalms 5 / Ps 5

Psalms 6 / Ps 6

Psalms 7 / Ps 7

Psalms 8 / Ps 8

Psalms 9 / Ps 9

Psalms 10 / Ps 10

Psalms 11 / Ps 11

Psalms 12 / Ps 12

Psalms 13 / Ps 13

Psalms 14 / Ps 14

Psalms 15 / Ps 15

Psalms 16 / Ps 16

Psalms 17 / Ps 17

Psalms 18 / Ps 18

Psalms 19 / Ps 19

Psalms 20 / Ps 20

Psalms 21 / Ps 21

Psalms 22 / Ps 22

Psalms 23 / Ps 23

Psalms 24 / Ps 24

Psalms 25 / Ps 25

Psalms 26 / Ps 26

Psalms 27 / Ps 27

Psalms 28 / Ps 28

Psalms 29 / Ps 29

Psalms 30 / Ps 30

Psalms 31 / Ps 31

Psalms 32 / Ps 32

Psalms 33 / Ps 33

Psalms 34 / Ps 34

Psalms 35 / Ps 35

Psalms 36 / Ps 36

Psalms 37 / Ps 37

Psalms 38 / Ps 38

Psalms 39 / Ps 39

Psalms 40 / Ps 40

Psalms 41 / Ps 41

Psalms 42 / Ps 42

Psalms 43 / Ps 43

Psalms 44 / Ps 44

Psalms 45 / Ps 45

Psalms 46 / Ps 46

Psalms 47 / Ps 47

Psalms 48 / Ps 48

Psalms 49 / Ps 49

Psalms 50 / Ps 50

Psalms 51 / Ps 51

Psalms 52 / Ps 52

Psalms 53 / Ps 53

Psalms 54 / Ps 54

Psalms 55 / Ps 55

Psalms 56 / Ps 56

Psalms 57 / Ps 57

Psalms 58 / Ps 58

Psalms 59 / Ps 59

Psalms 60 / Ps 60

Psalms 61 / Ps 61

Psalms 62 / Ps 62

Psalms 63 / Ps 63

Psalms 64 / Ps 64

Psalms 65 / Ps 65

Psalms 66 / Ps 66

Psalms 67 / Ps 67

Psalms 68 / Ps 68

Psalms 69 / Ps 69

Psalms 70 / Ps 70

Psalms 71 / Ps 71

Psalms 72 / Ps 72

Psalms 73 / Ps 73

Psalms 74 / Ps 74

Psalms 75 / Ps 75

Psalms 76 / Ps 76

Psalms 77 / Ps 77

Psalms 78 / Ps 78

Psalms 79 / Ps 79

Psalms 80 / Ps 80

Psalms 81 / Ps 81

Psalms 82 / Ps 82

Psalms 83 / Ps 83

Psalms 84 / Ps 84

Psalms 85 / Ps 85

Psalms 86 / Ps 86

Psalms 87 / Ps 87

Psalms 88 / Ps 88

Psalms 89 / Ps 89

Psalms 90 / Ps 90

Psalms 91 / Ps 91

Psalms 92 / Ps 92

Psalms 93 / Ps 93

Psalms 94 / Ps 94

Psalms 95 / Ps 95

Psalms 96 / Ps 96

Psalms 97 / Ps 97

Psalms 98 / Ps 98

Psalms 99 / Ps 99

Psalms 100 / Ps 100

Psalms 101 / Ps 101

Psalms 102 / Ps 102

Psalms 103 / Ps 103

Psalms 104 / Ps 104

Psalms 105 / Ps 105

Psalms 106 / Ps 106

Psalms 107 / Ps 107

Psalms 108 / Ps 108

Psalms 109 / Ps 109

Psalms 110 / Ps 110

Psalms 111 / Ps 111

Psalms 112 / Ps 112

Psalms 113 / Ps 113

Psalms 114 / Ps 114

Psalms 115 / Ps 115

Psalms 116 / Ps 116

Psalms 117 / Ps 117

Psalms 118 / Ps 118

Psalms 119 / Ps 119

Psalms 120 / Ps 120

Psalms 121 / Ps 121

Psalms 122 / Ps 122

Psalms 123 / Ps 123

Psalms 124 / Ps 124

Psalms 125 / Ps 125

Psalms 126 / Ps 126

Psalms 127 / Ps 127

Psalms 128 / Ps 128

Psalms 129 / Ps 129

Psalms 130 / Ps 130

Psalms 131 / Ps 131

Psalms 132 / Ps 132

Psalms 133 / Ps 133

Psalms 134 / Ps 134

Psalms 135 / Ps 135

Psalms 136 / Ps 136

Psalms 137 / Ps 137

Psalms 138 / Ps 138

Psalms 139 / Ps 139

Psalms 140 / Ps 140

Psalms 141 / Ps 141

Psalms 142 / Ps 142

Psalms 143 / Ps 143

Psalms 144 / Ps 144

Psalms 145 / Ps 145

Psalms 146 / Ps 146

Psalms 147 / Ps 147

Psalms 148 / Ps 148

Psalms 149 / Ps 149

Psalms 150 / Ps 150