A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 491
Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.
2
Hoor dit, alle volke, luister, alle bewoners van die wêreld,
3
geringes sowel as aansienlikes, tesame ryk en arm!
4
My mond sal louter wysheid spreek, en die oordenking van my hart is net verstand.
5
Ek sal my oor neig tot 'n spreuk; ek sal my raaisel verklaar by die siter.
6
Waarom sou ek vrees in dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring --
7
die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom?
8
Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie
9
***
10
dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie.
11
Want hy sien: wyse manne sterwe, die dwaas en die onverstandige kom tesame om en laat hulle vermoë aan ander na.
12
Hulle binneste gedagte is: hul huise sal vir ewig wees, hul wonings van geslag tot geslag; hulle noem die lande na hul name.
13
Maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie; hy is soos die diere wat vergaan.
14
Dit is die weg van die wat op hulleself vertrou, en van hulle volgelinge wat in hul woorde 'n behae het. Sela.
15
Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle herder, en die opregtes heers oor hulle in die môre ; en hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie.
16
Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want Hy sal my opneem. Sela.
17
Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie;
18
want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie; sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom aan nie.
19
Al ag hy homself gelukkig in sy lewe -- en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen --
20
tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders; tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. [ (Psalms 49:21) Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. ]Psalms 49:1

Psalms 49:2

Psalms 49:3

Psalms 49:4

Psalms 49:5

Psalms 49:6

Psalms 49:7

Psalms 49:8

Psalms 49:9

Psalms 49:10

Psalms 49:11

Psalms 49:12

Psalms 49:13

Psalms 49:14

Psalms 49:15

Psalms 49:16

Psalms 49:17

Psalms 49:18

Psalms 49:19

Psalms 49:20Psalms 1 / Ps 1

Psalms 2 / Ps 2

Psalms 3 / Ps 3

Psalms 4 / Ps 4

Psalms 5 / Ps 5

Psalms 6 / Ps 6

Psalms 7 / Ps 7

Psalms 8 / Ps 8

Psalms 9 / Ps 9

Psalms 10 / Ps 10

Psalms 11 / Ps 11

Psalms 12 / Ps 12

Psalms 13 / Ps 13

Psalms 14 / Ps 14

Psalms 15 / Ps 15

Psalms 16 / Ps 16

Psalms 17 / Ps 17

Psalms 18 / Ps 18

Psalms 19 / Ps 19

Psalms 20 / Ps 20

Psalms 21 / Ps 21

Psalms 22 / Ps 22

Psalms 23 / Ps 23

Psalms 24 / Ps 24

Psalms 25 / Ps 25

Psalms 26 / Ps 26

Psalms 27 / Ps 27

Psalms 28 / Ps 28

Psalms 29 / Ps 29

Psalms 30 / Ps 30

Psalms 31 / Ps 31

Psalms 32 / Ps 32

Psalms 33 / Ps 33

Psalms 34 / Ps 34

Psalms 35 / Ps 35

Psalms 36 / Ps 36

Psalms 37 / Ps 37

Psalms 38 / Ps 38

Psalms 39 / Ps 39

Psalms 40 / Ps 40

Psalms 41 / Ps 41

Psalms 42 / Ps 42

Psalms 43 / Ps 43

Psalms 44 / Ps 44

Psalms 45 / Ps 45

Psalms 46 / Ps 46

Psalms 47 / Ps 47

Psalms 48 / Ps 48

Psalms 49 / Ps 49

Psalms 50 / Ps 50

Psalms 51 / Ps 51

Psalms 52 / Ps 52

Psalms 53 / Ps 53

Psalms 54 / Ps 54

Psalms 55 / Ps 55

Psalms 56 / Ps 56

Psalms 57 / Ps 57

Psalms 58 / Ps 58

Psalms 59 / Ps 59

Psalms 60 / Ps 60

Psalms 61 / Ps 61

Psalms 62 / Ps 62

Psalms 63 / Ps 63

Psalms 64 / Ps 64

Psalms 65 / Ps 65

Psalms 66 / Ps 66

Psalms 67 / Ps 67

Psalms 68 / Ps 68

Psalms 69 / Ps 69

Psalms 70 / Ps 70

Psalms 71 / Ps 71

Psalms 72 / Ps 72

Psalms 73 / Ps 73

Psalms 74 / Ps 74

Psalms 75 / Ps 75

Psalms 76 / Ps 76

Psalms 77 / Ps 77

Psalms 78 / Ps 78

Psalms 79 / Ps 79

Psalms 80 / Ps 80

Psalms 81 / Ps 81

Psalms 82 / Ps 82

Psalms 83 / Ps 83

Psalms 84 / Ps 84

Psalms 85 / Ps 85

Psalms 86 / Ps 86

Psalms 87 / Ps 87

Psalms 88 / Ps 88

Psalms 89 / Ps 89

Psalms 90 / Ps 90

Psalms 91 / Ps 91

Psalms 92 / Ps 92

Psalms 93 / Ps 93

Psalms 94 / Ps 94

Psalms 95 / Ps 95

Psalms 96 / Ps 96

Psalms 97 / Ps 97

Psalms 98 / Ps 98

Psalms 99 / Ps 99

Psalms 100 / Ps 100

Psalms 101 / Ps 101

Psalms 102 / Ps 102

Psalms 103 / Ps 103

Psalms 104 / Ps 104

Psalms 105 / Ps 105

Psalms 106 / Ps 106

Psalms 107 / Ps 107

Psalms 108 / Ps 108

Psalms 109 / Ps 109

Psalms 110 / Ps 110

Psalms 111 / Ps 111

Psalms 112 / Ps 112

Psalms 113 / Ps 113

Psalms 114 / Ps 114

Psalms 115 / Ps 115

Psalms 116 / Ps 116

Psalms 117 / Ps 117

Psalms 118 / Ps 118

Psalms 119 / Ps 119

Psalms 120 / Ps 120

Psalms 121 / Ps 121

Psalms 122 / Ps 122

Psalms 123 / Ps 123

Psalms 124 / Ps 124

Psalms 125 / Ps 125

Psalms 126 / Ps 126

Psalms 127 / Ps 127

Psalms 128 / Ps 128

Psalms 129 / Ps 129

Psalms 130 / Ps 130

Psalms 131 / Ps 131

Psalms 132 / Ps 132

Psalms 133 / Ps 133

Psalms 134 / Ps 134

Psalms 135 / Ps 135

Psalms 136 / Ps 136

Psalms 137 / Ps 137

Psalms 138 / Ps 138

Psalms 139 / Ps 139

Psalms 140 / Ps 140

Psalms 141 / Ps 141

Psalms 142 / Ps 142

Psalms 143 / Ps 143

Psalms 144 / Ps 144

Psalms 145 / Ps 145

Psalms 146 / Ps 146

Psalms 147 / Ps 147

Psalms 148 / Ps 148

Psalms 149 / Ps 149

Psalms 150 / Ps 150