A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 451
Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." Van die kinders van Korag. 'n Onderwysing. 'n Lied van die liefde.
2
My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande 'n Koning; my tong is die pen van 'n vaardige skrywer.
3
U is veel skoner as die mensekinders; genade is uitgestort op u lippe; daarom het God U geseënvir ewig.
4
Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid;
5
ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!
6
U pyle is skerp volke val onder U!; hulle tref in die hart van die Koning se vyande.
7
U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is 'n regverdige septer.
8
U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.
9
Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly.
10
Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir.
11
Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader;
12
en as die Koning u skoonheid begeer -- want Hy is u Heer -- buig u dan voor Hom neer.
13
En, o dogter van Tirus -- met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense.
14
Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding.
15
In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring.
16
Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in.
17
In die plek van u vaders sal u seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. [ (Psalms 45:18) U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd. ]