A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 291
'n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!
2
Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!
3
Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot waters.
4
Die stem van die HERE is met krag; die stem van die HERE is met heerlikheid.
5
Die stem van die HERE breek seders; ja, die HERE verbreek die seders van die L¡banon;
6
en Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die L¡banon en Sirjon soos 'n jong buffel.
7
Die stem van die HERE slaan daar vuurvlamme uit.
8
Die stem van die HERE laat die woestyn bewe; die HERE laat die woestyn van Kades bewe.
9
Die stem van die HERE laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!
10
Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.
11
Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.