English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 24
1
'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;
2
want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.
3
Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?
4
Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
5
Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.
6
Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek -- dit is Jakob. Sela.
7
Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
8
Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd.
9
Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
10
Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare -- Hy is die Erekoning! Sela.