A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible Preklad 2009

Psalms 231
Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2
Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.
3
Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.
4
I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují.
5
Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká.
6
Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.