A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 211
Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2
o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!
3
U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.
4
Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U 'n kroon van fyn goud.
5
Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.
6
Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.
7
Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.
8
Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.
9
U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.
10
U sal hulle maak soos 'n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.
11
U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.
12
Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het 'n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.
13
Want U sal hulle dwing om te vlug; met u boogsnare sal u mik op hulle gesig. [ (Psalms 21:14) Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang! ]