A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1501
Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
2
Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
3
Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
4
loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
5
loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6
Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!