English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 146
1
Halleluja! Loof die HERE, o my siel!
2
Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.
3
Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.
4
Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.
5
Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,
6
wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;
7
wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.
8
Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.
9
Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.
10
Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja!