A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 146

1

  Halleluja! Loof die HERE, o my siel!

2

  Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.

3

  Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.

4

  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.

5

  Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,

6

  wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;

7

  wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

8

  Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.

9

  Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.

10

  Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja!

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou