Ou Testament
Nuwe Testament
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 140

1

Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2

Red my, HERE, van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld;

3

wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek.

4

Hulle maak hul tong skerp soos 'n slang; gif van 'n adder is onder hulle lippe. Sela.

5

Bewaar my, HERE, vir die hande van die goddelose; behoed my vir die manne van geweld wat planne beraam om my voete weg te stoot.

6

Trotsaards het vir my 'n vangnet gespan en toue; hulle het 'n net uitgespan aan die kant van die pad; strikke het hulle vir my gestel. Sela.

7

Ek het tot die HERE gesê: U is my God; luister tog, HERE, na die stem van my smekinge!

8

HERE Here, Sterkte van my heil, U beskut my hoof in die dag van stryd!

9

HERE, gee tog nie die begeertes van die goddelose nie; laat sy listige plan nie geluk, sodat hulle hul verhef nie. Sela.

10

Wat betref die hoof van die wat my omring -- laat die onheil van hulle lippe hulle oordek.

11

Laat vurige kole op hulle afgegooi word; mag Hy hulle laat val in die vuur, in kuile, sodat hulle nie weer opstaan nie!

12

Laat die kwaadspreker nie op aarde bevestig word nie; die man van geweld -- laat die ongeluk hom jaag met slag op slag.

13

Ek weet dat die HERE die regsaak van die ellendige, die reg van die behoeftiges sal behartig. [ (Psalms 140:14) Sekerlik, die regverdiges sal u Naam loof, die opregtes sal voor u aangesig woon. ]

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou