A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1351
Halleluja! Prys die Naam van die HERE! Prys, o knegte van die HERE,
2
wat staan in die huis van die HERE, in die voorhowe van die huis van onse God!
3
Loof die HERE, want die HERE is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want die is lieflik!
4
Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.
5
Waarlik, ,k weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is.
6
Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.
7
Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;
8
wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;
9
wat tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;
10
wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:
11
Sihon, die koning van die Amoriete, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kana„n,
12
en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.
13
o HERE, u Naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!
14
Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelyde hê met sy knegte.
15
Die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van mensehande.
16
Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;
17
ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.
18
Die wat hulle maak, sal net soos hulle word -- elkeen wat op hulle vertrou.
19
Huis van Israel, loof die HERE! Huis van A„ron, loof die HERE!
20
Huis van Levi, loof die HERE! Julle wat die HERE vrees, loof die HERE!
21
Geloofd sy die HERE uit Sion, Hy wat in Jerusalem woon! Halleluja!Psalms 135:1

Psalms 135:2

Psalms 135:3

Psalms 135:4

Psalms 135:5

Psalms 135:6

Psalms 135:7

Psalms 135:8

Psalms 135:9

Psalms 135:10

Psalms 135:11

Psalms 135:12

Psalms 135:13

Psalms 135:14

Psalms 135:15

Psalms 135:16

Psalms 135:17

Psalms 135:18

Psalms 135:19

Psalms 135:20

Psalms 135:21Psalms 1 / Ps 1

Psalms 2 / Ps 2

Psalms 3 / Ps 3

Psalms 4 / Ps 4

Psalms 5 / Ps 5

Psalms 6 / Ps 6

Psalms 7 / Ps 7

Psalms 8 / Ps 8

Psalms 9 / Ps 9

Psalms 10 / Ps 10

Psalms 11 / Ps 11

Psalms 12 / Ps 12

Psalms 13 / Ps 13

Psalms 14 / Ps 14

Psalms 15 / Ps 15

Psalms 16 / Ps 16

Psalms 17 / Ps 17

Psalms 18 / Ps 18

Psalms 19 / Ps 19

Psalms 20 / Ps 20

Psalms 21 / Ps 21

Psalms 22 / Ps 22

Psalms 23 / Ps 23

Psalms 24 / Ps 24

Psalms 25 / Ps 25

Psalms 26 / Ps 26

Psalms 27 / Ps 27

Psalms 28 / Ps 28

Psalms 29 / Ps 29

Psalms 30 / Ps 30

Psalms 31 / Ps 31

Psalms 32 / Ps 32

Psalms 33 / Ps 33

Psalms 34 / Ps 34

Psalms 35 / Ps 35

Psalms 36 / Ps 36

Psalms 37 / Ps 37

Psalms 38 / Ps 38

Psalms 39 / Ps 39

Psalms 40 / Ps 40

Psalms 41 / Ps 41

Psalms 42 / Ps 42

Psalms 43 / Ps 43

Psalms 44 / Ps 44

Psalms 45 / Ps 45

Psalms 46 / Ps 46

Psalms 47 / Ps 47

Psalms 48 / Ps 48

Psalms 49 / Ps 49

Psalms 50 / Ps 50

Psalms 51 / Ps 51

Psalms 52 / Ps 52

Psalms 53 / Ps 53

Psalms 54 / Ps 54

Psalms 55 / Ps 55

Psalms 56 / Ps 56

Psalms 57 / Ps 57

Psalms 58 / Ps 58

Psalms 59 / Ps 59

Psalms 60 / Ps 60

Psalms 61 / Ps 61

Psalms 62 / Ps 62

Psalms 63 / Ps 63

Psalms 64 / Ps 64

Psalms 65 / Ps 65

Psalms 66 / Ps 66

Psalms 67 / Ps 67

Psalms 68 / Ps 68

Psalms 69 / Ps 69

Psalms 70 / Ps 70

Psalms 71 / Ps 71

Psalms 72 / Ps 72

Psalms 73 / Ps 73

Psalms 74 / Ps 74

Psalms 75 / Ps 75

Psalms 76 / Ps 76

Psalms 77 / Ps 77

Psalms 78 / Ps 78

Psalms 79 / Ps 79

Psalms 80 / Ps 80

Psalms 81 / Ps 81

Psalms 82 / Ps 82

Psalms 83 / Ps 83

Psalms 84 / Ps 84

Psalms 85 / Ps 85

Psalms 86 / Ps 86

Psalms 87 / Ps 87

Psalms 88 / Ps 88

Psalms 89 / Ps 89

Psalms 90 / Ps 90

Psalms 91 / Ps 91

Psalms 92 / Ps 92

Psalms 93 / Ps 93

Psalms 94 / Ps 94

Psalms 95 / Ps 95

Psalms 96 / Ps 96

Psalms 97 / Ps 97

Psalms 98 / Ps 98

Psalms 99 / Ps 99

Psalms 100 / Ps 100

Psalms 101 / Ps 101

Psalms 102 / Ps 102

Psalms 103 / Ps 103

Psalms 104 / Ps 104

Psalms 105 / Ps 105

Psalms 106 / Ps 106

Psalms 107 / Ps 107

Psalms 108 / Ps 108

Psalms 109 / Ps 109

Psalms 110 / Ps 110

Psalms 111 / Ps 111

Psalms 112 / Ps 112

Psalms 113 / Ps 113

Psalms 114 / Ps 114

Psalms 115 / Ps 115

Psalms 116 / Ps 116

Psalms 117 / Ps 117

Psalms 118 / Ps 118

Psalms 119 / Ps 119

Psalms 120 / Ps 120

Psalms 121 / Ps 121

Psalms 122 / Ps 122

Psalms 123 / Ps 123

Psalms 124 / Ps 124

Psalms 125 / Ps 125

Psalms 126 / Ps 126

Psalms 127 / Ps 127

Psalms 128 / Ps 128

Psalms 129 / Ps 129

Psalms 130 / Ps 130

Psalms 131 / Ps 131

Psalms 132 / Ps 132

Psalms 133 / Ps 133

Psalms 134 / Ps 134

Psalms 135 / Ps 135

Psalms 136 / Ps 136

Psalms 137 / Ps 137

Psalms 138 / Ps 138

Psalms 139 / Ps 139

Psalms 140 / Ps 140

Psalms 141 / Ps 141

Psalms 142 / Ps 142

Psalms 143 / Ps 143

Psalms 144 / Ps 144

Psalms 145 / Ps 145

Psalms 146 / Ps 146

Psalms 147 / Ps 147

Psalms 148 / Ps 148

Psalms 149 / Ps 149

Psalms 150 / Ps 150