A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1301
'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!
2
Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.
3
As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?
4
Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.
5
Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
6
My siel wag op die Here meer as wagters op die môre , wagters op die môre .
7
Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;
8
en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.