A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1231
'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon.
2
Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres -- so is ons oë op die HERE onse God, totdat Hy ons genadig is.
3
Wees ons genadig, o HERE, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting;
4
meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, van die veragting van die trotsaards!