A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1201
'n Bedevaartslied. Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.
2
o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong!
3
Wat sal Hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong?
4
Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse.
5
Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon!
6
Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat.
7
Ek is vredeliewend; maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit.