A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 118

1
Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
2
Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
3
Laat die huis van A„ron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
4
Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
5
Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.
6
Die HERE is v¡r my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?
7
Die HERE is v¡r my as my helper; so sal ,k dan neersien op die wat my haat.
8
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.
9
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.
10
Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
11
Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
12
Hulle het my omsingel soos bye -- hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
13
Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.
14
Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.
15
'n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
16
Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
17
Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE vertel.
18
Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie.
19
Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.
20
Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.
21
Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.
22
Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword.
23
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.
24
Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
25
Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!
26
Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.
27
Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.
28
U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.
29
Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
Psalms 118:1
Psalms 118:2
Psalms 118:3
Psalms 118:4
Psalms 118:5
Psalms 118:6
Psalms 118:7
Psalms 118:8
Psalms 118:9
Psalms 118:10
Psalms 118:11
Psalms 118:12
Psalms 118:13
Psalms 118:14
Psalms 118:15
Psalms 118:16
Psalms 118:17
Psalms 118:18
Psalms 118:19
Psalms 118:20
Psalms 118:21
Psalms 118:22
Psalms 118:23
Psalms 118:24
Psalms 118:25
Psalms 118:26
Psalms 118:27
Psalms 118:28
Psalms 118:29
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Lipe 117
Psalms 118 / Lipe 118
Psalms 119 / Lipe 119
Psalms 120 / Lipe 120
Psalms 121 / Lipe 121
Psalms 122 / Lipe 122
Psalms 123 / Lipe 123
Psalms 124 / Lipe 124
Psalms 125 / Lipe 125
Psalms 126 / Lipe 126
Psalms 127 / Lipe 127
Psalms 128 / Lipe 128
Psalms 129 / Lipe 129
Psalms 130 / Lipe 130
Psalms 131 / Lipe 131
Psalms 132 / Lipe 132
Psalms 133 / Lipe 133
Psalms 134 / Lipe 134
Psalms 135 / Lipe 135
Psalms 136 / Lipe 136
Psalms 137 / Lipe 137
Psalms 138 / Lipe 138
Psalms 139 / Lipe 139
Psalms 140 / Lipe 140
Psalms 141 / Lipe 141
Psalms 142 / Lipe 142
Psalms 143 / Lipe 143
Psalms 144 / Lipe 144
Psalms 145 / Lipe 145
Psalms 146 / Lipe 146
Psalms 147 / Lipe 147
Psalms 148 / Lipe 148
Psalms 149 / Lipe 149
Psalms 150 / Lipe 150