English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 113
1
Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE!
2
Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid!
3
Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!
4
Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid.
5
Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon,
6
wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?
7
Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef;
8
om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk.
9
Wat die onvrugbare van die huis laat woon -- 'n blye moeder van kinders. Halleluja!