A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 111
Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. By die HERE skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël!
2
Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart.
3
As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?
4
Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.
5
Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.
6
Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.
7
Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.